Commissievergaderingen

Vrijdag 22 april 2022

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - Joint Visit of the sub-Committee on Technological Trends and Security (STCTTS) and the sub-Committee on Transatlantic Economic Relations (ESCTER)

Werkbezoek
Engeland, Londen (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 16:00 uur

Wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen (36067)

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
Brussel (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Agema om een reactie min. VWS inzake acute gevallen hepatitis bij jonge kinderen

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van de leden Raemakers (D66) en Westerveld (GroenLinks) om de antwoorden op een schriftelijk overleg en verschillende schriftelijke vragen te ontvangen voor het commissiedebat over de ggz

E-mailprocedure
(besloten)