Commissievergaderingen

Dinsdag 19 april 2022

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Visit of the sub-Committee on Technological Trends and Security (STCTTS) and the sub-Committee on Transatlantic Economic Relations (ESCTER)

Werkbezoek
Engeland, Londen (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorhang Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB, houdende maatstaven voor studiesucces in het mbo

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Delegatievergadering werkbezoek VS

Delegatievergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Dhr. Kieft en mw. Wieseman bieden gezamenlijk twee petities aan "Strengere controle senioren in verkeer" en "Pas de CBR-keuring voor hoogbejaarden aan jaarlijks een verplichte rijtest"

Petitie
Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Petitie PETA over ontwikkelen van een actieplan om dierproeven in Nederland te beëindigen

Petitie

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Gemeente Almelo e.a. bieden aan petitie aan inzake Verkeersveiligheid Rijksweg N36

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

ActiZ - Huidige stand van zaken in de verpleeghuiszorg

Petitie
Petitie Statenpassage

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Erkenning van Armeense genocide

Petitie
Petitie Statenpassage

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:45 - 14:30 uur

Werkbezoek België/Brussel

Delegatievergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Integraal bereikbaarheidsbeleid

Vergadering
Vondelingkamer

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:15 - 17:00 uur

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - LET OP aanvangstijdstip gewijzigd

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 22:30 uur

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Commissiedebat
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Gesprek met mevrouw Verloop, Tijdelijk Zaakgelastigde van de VS in Nederland

Delegatievergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - delegatievergadering (hybride)

Delegatievergadering
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Toelichting op jaarverslag 2021 Autoriteit Persoonsgegevens

Gesprek
Klompézaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

EU-richtlijnvoorstel bestrijding geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (zal geen doorgang vinden)

Technische briefing
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Technische briefing over opties rechtsherstel box 3

Technische briefing
Max van der Stoelzaal

Defensie

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Commissie Evacuatieoperatie Kaboel

Gesprek
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Uitvoering statiegeldsysteem voor blikjes

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering 18:45 - 19:45 uur

Voortgangsrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit 2022 (met ministerie)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

contactgroep Verenigde Staten

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Dutch-American Friendship Day

Werkbezoek
Den Haag (besloten)