Commissievergaderingen

Maandag 14 maart 2022

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 00:01 - 18:00 uur

Interparlementaire conferentie voor strategische economische autonomie van de EU

Werkbezoek
Parijs

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Extraordinary session (Hybrid)

Werkbezoek
Hybride (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Mentale gezondheid bij jongeren

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Meeting of the Committee on Equality and Non-Discrimination (hybrid)

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorbereiding commissiedebat Mestbeleid

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:30 - 17:30 uur

Vergadering parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Regels voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing voor het rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken (Wet vrachtwagenheffing)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:30 - 18:30 uur

Initiatiefnota van het lid Ploumen over “de noodzaak van gendersensitieve zorg – ongelijke behandeling is betere zorg” (Kamerstuk 35560)

Notaoverleg
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Besloten gesprek met de Raad van State inzake de voorlichting over de mogelijke herziening van het Stabiliteits- en Groeipact (hybride)

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Benelux Parlement - Delegatievergadering (on-line)

Delegatievergadering
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Wuite (D66) tot verlenging verzamel-commissiedebat BES d.d. 23 maart 2022

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Voorbereidingsgroep Culturele en Creatieve sector

Vergadering
(besloten)