Commissievergaderingen

Dinsdag 12 oktober 2021

Financiën

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] - Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) voor een schriftelijk overleg over de berichtgeving over de Pandora Papers

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag basisnet en ontwikkeling robuust basisnet spoor

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema cultuur.

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:15 - 13:35 uur

Situatie in de Zuidelijke Kaukasus

Petitie
Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:15 - 13:35 uur

Petitie Bossenstrategie door Stichting NatuurAlert GEANNULEERD op verzoek van de aanbieders

Petitie
Geannuleerd

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:40 - 14:00 uur

Noodzaak van Nederlandse wetgeving op het gebied van IMVO (verplaatst naar nader te bepalen datum)

Petitie
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit houdende onder meer nadere regels over de inrichting van het onderwijs aan scholen in het primair onderwijs (Inrichtingsbesluit WPO)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2022 (35925-XIX)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (35925-XIII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

IPU - 12 PLUS Steering Committee:prep meeting (on-line)

Vergadering

Defensie

Tijd vergadering tot 16:00 uur

NAVO Defensie Ministeriële

Inbreng schriftelijk overleg

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Menopauze

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 17:00 - 21:15 uur

Verzameldebat media (o.a. omroepbestel, persveiligheid)

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel Tjeerd de Groot (D66) en Geurts (CDA) om het CD Wadden van 13 oktober 2021 uit te stellen

E-mailprocedure
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 17:30 - 18:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 18:00 - 23:00 uur

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Notaoverleg
Troelstrazaal