Commissievergaderingen

Dinsdag 25 mei 2021

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

IPU - 142nd Assembly and related meetings (virtual format)

Werkbezoek
On-line (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Lopende en afgeronde zaken vuurwerkdossier en specifieke tegemoetkoming vuurwerksector

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Transportraad op 3 juni 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Advies van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) over het eindrapport “Om de leefomgeving”

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 13:00 - 15:15 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 13:15 uur

UN Women - 'Stop Geweld Tegen Vrouwen' (digitaal)

Petitie
Tilanuskamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

FNV biedt petitie aan "Nederland als koploper in het verwerken van afval" (via videoverbinding)

Petitie
Vondelingkamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:20 - 13:35 uur

College voor de Rechten van de Mens - naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland 2020 (digitaal)

Petitie
Tilanuskamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

IPO biedt aan de Krachtenkaart circulaire economie en de Kansenkaarten circulaire economie (via videoverbinding)

Petitie
Vondelingkamer

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Facebookgroep Ouders en de Corona Maatregelen aanbieding petitie "Tegen het op corona testen van kinderen op school" (verplaatst naar 8 juni)

Petitie
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek om spoedig besluit over Voorhang-AMvB i.v.m. Generieke uitzondering voor beoordeling van leerresultaten wegens COVID-19

E-mailprocedure
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 15:15 - 15:30 uur

Verkiezing ondervoorzitter parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Constituerende vergadering
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering 16:00 - 18:30 uur

NAVO Ministeriële Defensie en Buitenlandse Zaken

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek om het WGO over Onderwijs en corona, primair en voortgezet onderwijs sneller te plannen dan 7 juni a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 16:00 - 16:30 uur

Benelux Parlement - Delegatievergadering (on-line)

Delegatievergadering
Via Pexip (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

CBR - Plan van aanpak examenafname (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Troelstrazaal

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 17:00 - 18:15 uur

Vergadering commissie voor de Werkwijze (verplaatst naar 26 mei)

Vergadering
(verplaatst)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

OVSE PA - Delegatievergadering (on-line)

Delegatievergadering
Via Pexip (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Kennismakingsgesprek met het Openbaar Ministerie (verplaatst naar 8 juni 2021)

Gesprek
(verplaatst)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 17:30 uur

Verplaatsen procedurevergadering DiZa 26 mei naar donderdag 27 mei 13.30

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Advies van de heer Roemer over de rijschoolbranche ‘Van Rijles naar Rijonderwijs’ (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Voorstel ontvangst Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja op vrijdag 28 mei

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

COVAX inzake wereldwijde beschikbaarheid vaccins en medische hulpmiddelen

Gesprek
Vondelingkamer

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 19:00 - 21:00 uur

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) d.d. 27-28 mei 2021

Commissiedebat
Thorbeckezaal