Commissievergaderingen

Vrijdag 26 februari 2021

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

OVSE PA - Winter meeting

Werkbezoek
Wenen (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van het lid Agema om een schriftelijk overleg te voeren over bijlage bij Stand van zakenbrief COVID-19 en kabinetsreactie op 100e en 101e OMT-advies

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van het lid Lodders (VVD), mede namens de fracties van CDA, D66, CU en SGP, inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

E-mailprocedure

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van de leden Smeulders (GL), Beckerman (SP) en Nijboer (PvdA) om het (uitgestelde) WGO Wijziging van de Woningwet zo snel mogelijk, maar in ieder geval nog voor de verkiezingen in te plannen

E-mailprocedure
(besloten)