Commissievergaderingen

Woensdag 24 februari 2021

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:00 - 11:00 uur

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van de leden Nijboer (PvdA) en Slootweg (CDA) over uiterlijk 1 maart reactie op schriftelijk overleg Conservatrix

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Stand van zaken Intervence over de overbruggingscontract en afspraken rondom bestaande en nieuwe maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering (TK 31839-765)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Thailand

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken Handel

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Additionele bijdrage ten behoeve van humanitaire respons op de Griekse eilanden

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

OVSE PA - Standing Committee meeting (on-line)

Vergadering
On-line (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 18:30 uur

Wijziging van de Woningwet (tot nader order uitgesteld.)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Strategische afhankelijkheden in het energie-domein

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vier BNC-fiches betreffende de voorstellen in het kader van de EU-Gezondheidsunie (de nummers 3021, 3020, 3019 en 3018)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsreactie Beleidsdoorlichting Douane 2012-2018

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoeringsproblemen rondom het steunpakket bij RVO

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)