Commissievergaderingen

Dinsdag 23 februari 2021

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Draaiboek 'Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie'

Technische briefing
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

EU Defensieraad op 2 en 3 maart 2021 (EU Defensie van 2-3 maart wordt uitgesteld)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Financiƫn

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Wetsvoorstel tot goedkeuring van het Eigen Middelenbesluit van de Raad van de Europese Unie

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Het herstelbeleid voor Nederland, waaronder het onlangs verschenen briefadvies namens drie planbureaus

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit houdende regels voor experimenten met het verstrekken van subsidies voor generieke werkgeversvoorzieningen (Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen) (34352-206)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

E-mailprocedure - Verzoek i.v.m. stemming herindeling

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Omzetting van de tweede termijn van de plenaire behandeling van de Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen in een wetgevingsoverleg

E-mailprocedure
(besloten)