Commissievergaderingen

Dinsdag 26 januari 2021

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1e deelsessie 2021 hybride bijeenkomst

Werkbezoek
Via Kudo (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 13:15 uur

Jeugdzorg (digitaal)

Petitie
Vondelingkamer

tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen (digitaal)

Vergadering
Rommekamer (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Petitieaanbieding Aidsfonds - Soa Aids Nederland - Hiv vereniging - NVHB (videoverbinding)

Petitie
Tilanuskamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:20 - 13:35 uur

Beschikbaarheid van hulpmiddelen (Nederlandse Apothekerscoöperatie (NAPCO) (digitaal)

Petitie
Vondelingkamer

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Werkgroep begroten en verantwoorden (per videoverbinding)

Vergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen (33118-173)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding landelijk kader en toelichting invulling universitaire ombudsfunctie (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Macrodoelmatigheid Hoger Onderwijs (GEANNULEERD)

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Onderzoek naar taken en financiële middelen van de Autoriteit Persoonsgegevens (videoverbinding) (verplaatst naar 2 februari 2021)

Technische briefing
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven (verplaatst naar 27 januari 2021)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Bekostiging verpleeghuizen (digitaal)

Technische briefing
Tilanuskamer

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Technische briefing door de Algemene Rekenkamer over onderzoek algoritmes bij de rijksoverheid (videoverbinding)

Technische briefing
Rommekamer (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 22:00 uur

Akkoord voor de Noordzee -verplaatst naar 27 januari 2021

Notaoverleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek inzake nota naar aanleiding van het verslag over implementatie RL inzake bestrijding fraude etc (35656)

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Verzoek om brief minister SZW inzake werkgarantie

E-mailprocedure
(besloten)