Commissievergaderingen

Woensdag 7 oktober 2020

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

OVSE PA Autumn Meeting (geannuleerd door de OVSE PA ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
Geannuleerd San Marino (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Biotechnologie en Tuinbouw (geannuleerd)

Algemeen overleg
(verplaatst)

contactgroep Verenigd Koninkrijk

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Procedurevergadering- incl. verkiezing van een voorzitter

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Overleg delegatieleiders per videoverbinding

Vergadering
Vondelingkamer (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Zeden

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Wapenexportbeleid (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 oktober 2020 (geannuleerd; wordt omgezet in schriftelijk overleg 1 oktober 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

JBZ-Raad 7 en 8 oktober (veranderd in schriftelijk overleg op 2 oktober 2020)

Algemeen overleg
Geannuleerd

contactgroep Verenigde Staten

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Gesprek met Amerikaans ambassadeur Hoekstra (via videoverbinding)

Gesprek
Tilanuskamer (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Werkgroep begroten en verantwoorden (Den Uylzaal)

Vergadering
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Biotechnologie en Tuinbouw

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek digitale petitieaanbieding Mainline

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Deltaprogramma 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Kunststof- en Textielketen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

E-mailprocedure inbrengdatum verslag wetsvoorstel Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19) (35590)

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:15 - 15:15 uur

Biotechnologie en Tuinbouw (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:30 - 15:00 uur

JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) 8-9 oktober 2020 (verplaatst naar 18.30 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Initiatiefnota van het lid Becker “In Nederland beslis je over je eigen leven” - 35341

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 13:30 uur

Verzoek van het lid Van den Berg om inbreng SO Uitwerking en besluit nieuwe bekostiging ggz en fz van heden nu in te trekken en te koppelen met voorhangbrief te bespreken in PV van 14 oktober

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Raad Algemene Zaken dd 13 oktober 2020 (minus Brexit)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Pakket Belastingplan 2021

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Rapporteur ERTMS dhr. Van Aalst (via videoverbinding)

Vergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanwijzing aan de NZa i.v.m. het vervallen van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) en de inwerkingtreding van de Wet ambulancezorgvoorzieningen (Wazv) - 35471-34

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek namens de leden Jetten, Heerma, Bergkamp en Van den Berg (CDA en D66) om een kabinetsreactie op de uitvoering motie Jetten-Heerma over het zo goed mogelijk continueren van reguliere zorg bij een tweede coronagolf

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 - 35570 -XV

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Omzetten AO politie in een notaoverleg politie

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel om de behandeling van het dossier Versterkingsoperatie Groningen te agenderen voor het WGO Wonen en Ruimtelijke ordening van 9 november a.s. en dus niet bij de voor volgende week geplande begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitwerking en besluit nieuwe bekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) (TK 25424-552) (Is ingetrokken, zie emailprocedure heden 7 oktober 2020)

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Algemene Rekenkamer - cybersecurity (via videoverbinding) (wordt tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:30 - 16:00 uur

Voorbereidingsgroep begroting I&W 2021 rapporteurs Kröger (GrLI) en Van Eijs (D66) (via videoverbinding)

Vergadering
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 18:30 uur

Brexit en nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie van de minister van VWS te vragen op het artikel 'Mondkapjesbeleid verpleeghuizen was vooral ingegeven door schaarste'

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Omzetten AO Burgerslachtoffers in nota-overleg Burgerslachtoffers i.v.m. mogelijkheid indienen moties

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Agema (PVV) om nog deze week een notaoverleg te houden over het draaiboek Triage op basis van niet medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie

E-mailprocedure
(besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

NAVO PA - Standing Committee online meeting with co-chairs of the NATO SG's Group of Experts for NATO2030

Vergadering
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:30 - 17:15 uur

Onderwijsraad over Verkenning sekseverschillen in het onderwijs (GEANNULEERD)

Gesprek
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:45 - 17:45 uur

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - rapport 'Voorbereiden op digitale ontwrichting' (via videoverbinding) (wordt tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Beleid en normering PFAS door RIVM

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Aanbieding AWTI-advies n.a.v. adviesvraag vanuit de Kamer over de (verbetering van de) doorgroei van kennisintensieve start-ups (GEANNULEERD)

Technische briefing
Geannuleerd

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Klimaat en energie

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 18:30 - 21:00 uur

JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) 8-9 oktober 2020 (verplaatst naar 6 oktober)

Notaoverleg
(verplaatst)