Commissievergaderingen

Maandag 5 oktober 2020

tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijd vergadering 08:30 - 17:30 uur

Trainingsdag TCU

Vergadering
Enquêtezaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Invoeringswet EOM (35429)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:30 - 16:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee) meeting to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)

tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen

Vergadering
Vondelingkamer (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - webinar: “Importance of migrants’ remittances in times of crisis"

Vergadering
On-line (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Technische briefing Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (commissie Bos) over het rapport thuiswonende ouderen (TK 31765-511)

Technische briefing
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel met overzicht van de geplande activiteiten I&W tot aan het herfstreces met daarbij een (alternatief) voorstel

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van de leden Koerhuis (VVD-fractie) en Beckerman (SP-fractie) om de minister van BZK te verzoeken tot het uitgestelde AO en het eventuele VAO geen onomkeerbare stappen te zetten m.b.t. de wijkenaanpak en de proeftuinen aardgasvrije...

E-mailprocedure
(besloten)

parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
K4 (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:15 uur

Chairpersons' conference on "The European Green Deal and CAP" (videoconferentie)

Gesprek
Vondelingkamer (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Visserij - verplaatst naar 12 oktober 2020

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Trimbos-instituut - Advies over hervorming van de ggz (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:30 uur

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Voortgang/evaluatie missies en operaties

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Aanvullende Artikel 100-inzet in de strijd tegen ISIS

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 19:00 - 23:00 uur

Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal