Commissievergaderingen

Vrijdag 2 oktober 2020

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Benelux Parlement - Plenair

Werkbezoek
Luxemburg (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

JBZ-Raad van 8 en 9 oktober 2020

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Rapport Clingendael: China's invloed op onderwijs in Nederland: een verkenning

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Telecomraad/digitaal (informeel) 14 en 15 oktober 2020.

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] - Voorstel van het lid Slootweg (CDA) om twee algemene overleggen met de minister van Financiën om te wisselen

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Implementatiewet kapitaalvereisten 2020

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Wijziging verordening financiële benchmarks

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)