Commissievergaderingen

Dinsdag 29 september 2020

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:30 - 15:00 uur

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal

tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen

Vergadering
Groen van Prinstererzaal (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Girls Rights Watch in het kader van Wereldmeisjesdag

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 13:30 uur

Uitstellen 24 uur deadline inbreng feitelijke vragen begroting BuHa-OS

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

'Van leerplicht naar leerrecht. Maatwerk in het onderwijs geeft gelijke kansen voor ieder kind' door Ouderplatform Midden Holland

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Onderzoeken in het kader van de Rijkscoördinatieregeling voor de radar in Herwijnen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) Begroting - 35567

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Eenentwintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Defensie Projectenoverzicht 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Personeelsrapportage Defensie 2020 (periode 1 januari tot 1 juli 2020)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Inzetbaarheidsrapportage eerste helft 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds jaar 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen - 35556

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang maatregelen interdepartementaal beleidsonderzoek naar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling begrotingsstaten Ministerie van Defensie (X) 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Signaleringswaarden voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2021 (24 uur uitgesteld)

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

NAVO PA - Standing Committee meeting On-line

Vergadering
(besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Benelux Parlement - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Tilanuskamer (besloten)

kunstcommissie

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Kunstcommissie

Vergadering
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
K4

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 19:00 uur

Dierenwelzijn buiten de veehouderij

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Voorstel van het lid Gijs van Dijk (PvdA) om het algemeen overleg CBR van woensdag 30 september a.s. om te zetten in een schriftelijk overleg met als inbrengtermijn donderdag 1 oktober 2020 en een nieuw algemeen...

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Grensverleggende IT (GrIT) en rapport ADBTopconsult (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd
Procedurevergadering
K4 (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 22:00 uur

e-mailprocedure - Voorstel om het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 30 september 2020 om te zetten in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)