Commissievergaderingen

Donderdag 6 februari 2020

Werkbezoek
Parijs (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Gevangeniswezen/tbs

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Medische preventie/Infectieziekten

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Mijnbouw/Groningen

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Landbouw, klimaat en voedsel

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Afghanistan GEANNULEERD IVM PLENAIR DEBAT AFGHANISTAN

Algemeen overleg
Geannuleerd

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:45 - 12:45 uur

Videoconferentie Rule of Law

Gesprek
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek om een reactie van de staatssecretaris van SZW op de uitspraak van de rechtbank Den Haag inzake SyRi

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieën (TK 28345-224 en 28345-225)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Start Invest-NL (TK 35123-34)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Ronnes (CDA) om een brief van de minister voor Milieu en Wonen voorafgaand aan het debat ‘Tekort aan woningen’ over de actuele stand van zaken met betrekking tot de maatregelen voor de...

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Eindrapport beleidsdoorlichting agrobeleid

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering (VERPLAATST NAAR 5 februari 2020 van 12.30 - 13.15 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Werkbezoek Skopje, Noord-Macedonië

Delegatievergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Mijnbouw/Groningen (verplaatst naar 10.00-14.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Splitsing van de gemeente Haaren (35345)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsreactie onderzoeken IV-governance Rijk en besluit toekomst BIT (26643-656)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) om de regering via een rappel te verzoeken om een spoedige kabinetsreactie op de initiatiefnota ‘Diverse wijken: prettig wonen voor iedereen’.

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap (35367)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum (35344)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Gesprek met een delegatie van het 'Moscow Project' over buitenlandse beïnvloeding van verkiezingen en de bestendigheid van de democratie.

Hoorzitting
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Medisch zorglandschap (voortzetting van 28 november 2019)

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (verplaatst naar 15.00 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

NAVO Defensie Ministeriële (verplaatst naar 5 februari 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

OVV-rapport over de vliegramp van Turkish Airlines bij Schiphol in 2009

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompézaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 15:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Technische briefing SER over de voortgangsrapportage 'Leven Lang Ontwikkelen'

Technische briefing
Klompezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 19:30 - 22:00 uur

Jemen (uitgesteld tot nader te bepalen datum)

Algemeen overleg
(verplaatst)