Commissievergaderingen

Donderdag 27 september 2018

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA -Joint Visit Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities (DSCFC) & Mediterranean and Middle East Special Group (GSM)

Werkbezoek
Madrid and Lisbon, Spain, and Portugal (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on the Election of Judges to the European Court of Human Rights

Werkbezoek
Parijs (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 09:00 - 09:10 uur

Extra Procedurevergadering (verkiezing van een voorzitter)

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 12:00 uur

Nationale woonagenda 2018-2021

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Observation of the referendum in "the former Yugoslav Republic of Macedonia"

Werkbezoek
Macedonië (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 09:10 - 10:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:15 - 10:00 uur

Ontvangst in bijzondere procedure van mw. Martá Pardavi, voorzitter Hongaars Helsinki Comité

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Bestuursakkoord PO en Sectorakkoord VO (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Mensenhandel en prostitutie

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

IGJ

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voortgang onderwijs in Caribisch Nederland

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Algemene Rekenkamer - Kosten van windparken op zee

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering (vervroegd naar 09.10 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek vh lid Geluk om spoedig schr. overleg over brief minister OCW inzake reactie op moties debat erfgoed

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 13:00 uur

Lunchgesprek met parlementaire delegatie Marokko

Gesprek
Schrijfkamer (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Begrotingsrapporteurs Infrastructuur en Waterstaat

Vergadering
Jongelingkamer (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Evaluatie van het “Infrastructure Development Fund”

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

beleidsdoorlichting BZ begrotingsart. consulaire dienstverlening

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

IOB evaluatie “Better ways of trading”

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van een EU-verordening over voorvallen in de burgerluchtvaart

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

NAVO Defensie Ministeriële

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Toekomst en de plaats van het MEP, een Europees jongerenparlement, in het Nederlandse Onderwijs

Petitie
Oude Zaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Nationaal Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'

Technische briefing
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsdoorlichting Kwaliteit Rijksdienst (34120-12)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019 (TK 35000-C)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (TK 35000-B)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (TK 35000-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 (TK 35000-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 (TK 35000-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Leefomgeving (verplaatst naar 18 oktober)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet experiment gesloten coffeeshopketen (Kamerstuk 34997)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 19:15 uur

Nederlandse steun aan gewapende Syrische oppositie

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (TK 35000-VII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Regelingen voor zeer extreme noodsituaties waarin politieke ambtsdragers voor onbepaalde tijd niet langer kunnen functioneren. (TK 34775 III nr. 9)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit forensische zorg (Kamerstuk 33628-35)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Evaluatie Politiewet 2012 III

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpregeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met vaststelling nadere regels voor de fosfaatbank

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Voorbereidingsgesprek Startgesprek Panteia Leven Lang Ontwikkelen

Vergadering

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Sint Eustatius (nieuwe datum)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Verzoek om verslag coreper inzake Brexit-briefing incl. kabinetsappreciatie

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Werkbezoek aan Euroskills 2018

Werkbezoek
extern (besloten)