Commissievergaderingen

Vrijdag 1 december 2017

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Ondermijning

Werkbezoek
Brabant (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang ontwerpbesluit tot aanpassing van het besluit advisering beschut werk - 34578-19

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid Weverling om het AO Landbouw en Visserijraad op 6/12/2017 om te zetten in een SO

E-mailprocedure
(besloten)