Commissievergaderingen

Donderdag 23 april 2015

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Visit Washington D.C. Boston

Werkbezoek
Washington D.C. Boston (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa, 2e deelsessie

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Mestbeleid - algemeen overleg is tot nader order uitgesteld

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Eurogroep/Ecofin Raad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van de leden Dikkers (PvdA) en De Liefde (VVD) om het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 28 april a.s. ter voorbereiding op de Raad van 11 en 12 mei a.s. om te zetten in...

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Begeleidingscommissie onderzoek Effecten van technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

Onderzoeksopzet Cees H

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 13:00 uur

Splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 13:30 uur

Agenda Lokale democratie, Doe-democratie

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel Lid Albert de Vries om AO RRAAM d.d. 30 april 2015 om te zetten in een SO

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek petitieaanbieding door JOB: aanbieden rapport rekenen in mbo op dinsdag 28 april a.s. om 13.45 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 12:45 uur

Verkiezing ondervoorzitter

Constituerende vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Procedurevergadering : Afwijkend tijdstip!

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:30 - 14:00 uur

Lunchbijeenkomst met een delegatie van het Noorse Parlement

Gesprek
Schrijfkamer (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Rondetafelgesprek over de gevolgen van afvalwaterinjectie bij olie- en gaswinning

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Afzien van ratificatie van het Biogeneeskundeverdrag - 34000-XVI-106

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK34183)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot intrekking van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (33939)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Energie en SDE+

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer "De Staat als aandeelhouder; Over het beheer van staatsdeelnemingen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Boko Haram

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Europese buitengrenzen (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Venezuela uitgesteld tot ntb datum

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Inventarisatie vragen n.a.v. Regeling van Werkzaamheden heden: Thuiszitters als gevolg van passend onderwijs

E-mailprocedure
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Voordewind om rondetafelgesprek over bed, bad en brood

E-mailprocedure
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Periodiek overleg met het college van de Algemene Rekenkamer

Gesprek
Algemene Rekenkamer, Lange Voorhout 8 (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Beleidsdoorlichtingen 2015

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:15 - 18:15 uur

NPV Toetsingsconferentie 2015

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Kennismakingsgesprek Nationale ombudsman

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Onderwijs Caribisch Nederland

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Gesprek met een parlementaire delegatie van de commissie agriculture livestock and water uit Tanzania

Gesprek
Thorbeckezaal