Commissievergaderingen

Woensdag 22 april 2015

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Visit Washington D.C. Boston

Werkbezoek
Washington D.C. Boston (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa, 2e deelsessie

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Werkgroep Breed Welvaartsbegrip

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek afvoeren algemeen overleg Europese buitengrenzen op donderdag 23 april 2015

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Nederlands EU-Voorzitterschap (wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Inspectierapport ‘Onbevoegd lesgeven in het VO, een onderzoek naar rechtvaardigingsgronden’ en IPTO-rapportage onbevoegd gegeven lessen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Voedselzekerheid (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Gesprek met het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), Digiloket Onderwijs en Nederlands Uitgeversbond (GEU) over Privacy van leerlinggevens

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 23 april)

Procedurevergadering
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Nederlandse inzet m.b.t. natuurlijke hulpbronnen en conflictgrondstoffen (tweede termijn)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek om uitstel algemeen overleg Decentralisatie jeugdzorg hedenmiddag i.v.m. afwzegheid van de staatssecretaris Veiligheid en Justitie

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Extra procedurevergadering (verplaatst naar 23 april)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

College financieel toezicht (tijd gewijzigd)

Gesprek
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

Verzetten technische briefing werkbezoek Polen-Estland

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel Neppérus (VVD) om AO Belastingdienst uit te stellen

E-mailprocedure
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 12:00 - 12:45 uur

College financieel toezicht

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 12:30 - 15:00 uur

Maatschappelijke Organisaties en Ontwikkelingssamenwerking let op wijziging aanvangstijd

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Decentralisatie Jeugdzorg (verplaatst naar 29 april 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 16:00 uur

Fiscale maatregelen (verplaatst naar 28 mei 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Delegatie werkbezoek Italië

Delegatievergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 17:00 uur

Belastingdienst (verplaatst naar 29 april 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Polen en Estland (aansluitend delegatievergadering) wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum

Technische briefing
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Financiën funderend onderwijs (LET OP: verplaatst naar 27 mei 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Grondstoffen en afval (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Kiesrechtaangelegenheden (tijdstip is gewijzigd naar 15.15 uur tot 17.15 uur).

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:15 - 16:00 uur

VN Speciaal Gezant Sahel, mw Sellassie

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:15 - 17:15 uur

Kiesrechtaangelegenheden

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Informatievoorziening verplaatst naar 21 april

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Bezoek commissie Justitie Noorse Parlement

Gesprek

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 19:30 uur

Monetair beleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 17:30 - 18:15 uur

Minister van Justitie Sint-Maarten de heer Dennis Richardson

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 18:00 - 20:00 uur

Legaal en gezond fokbeleid - is tot nader order uitgesteld

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Toepassing van biologisch forensische onderzoeksmethoden door de AIVD (tijdstip gewijzigd van 19.30-21.30 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 19:30 - 21:30 uur

Toepassing van biologisch forensische onderzoeksmethoden door de AIVD

Algemeen overleg
Thorbeckezaal