Commissievergaderingen

Donderdag 26 juni 2014

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA, Sub-Committee on Transatlantic Defence and Security Co-operation, Pristina

Werkbezoek
ja (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa, 3e deelsessie, Straatsburg

Vergadering
ja (besloten)

parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Tijd vergadering 09:30 - 11:30 uur

Dhr. M. van Giessen

Verhoor
Enquêtezaal

Defensie

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Medaille-uitreiking aan de Nederlandse militairen van de missie 1(NLD)BMDTF (Patriotmissie Zuid-Turkije) te Venray

Werkbezoek
Venray (besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Vergadering wgr. Nationaal budgerecht in Europees Perspectief

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 09:45 - 10:00 uur

Ontwerp Luchthavenbesluit Eindhoven Airport

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Natuurbeleid - is verplaatst naar 2 juli 2014, van 17.30 tot 20.30 uur

Algemeen overleg
(verplaatst)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Jaarverslagen 2013 Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Luchtvaart

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Rijksdienst

Algemeen overleg
Klompezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Veiligheidsonderwerpen

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Werkbezoek Portugal - Spanje

Technische briefing
Vondelingkamer (besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:30 - 13:30 uur

Rijksbrede verantwoordingsthema's

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Het lid Van Gerven ontvangt in een bijzondere procedure Dier en Recht en spreekt over de actualiteiten rondom doorfok van honden.

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Vrijhandelsverdrag EU - VS (TTIP)

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Tijd vergadering 11:30 - 14:30 uur

Dhr. T. Lensen

Verhoor
Enquêtezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen ivm de invoering van het T-rijbewijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 12:15 - 12:30 uur

Extra-procedurevergadering inzake NVAO-rapport Geesteswetenschappen

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Bespreking van de conceptverslagen

Procedurevergadering
Geannuleerd (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 15:30 uur

Maatschappelijke opvang/zwerfjongeren/Daklozenproblematiek

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Mijnbouwschade Limburg

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Verzamel algemeen overleg Energie. Begint een uur later.

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet houdbare overheidsfinanciën

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 19:00 uur

WWB-onderwerpen en Participatiewet

Algemeen overleg
Klompezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Initiatiefnota van het lid Helder tot wijziging van de samenloopregeling in het Wetboek van Strafrecht (33914)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

IVD-aangelegenheden (verplaatst naar 2 juli 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa (TK 33946)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beantwoording nadere vragen inzake ontnemingsschikking Cees H. (33750-VI-123)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de Verordening (EU) nr. 610/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006, de Overeenkomst ter uitvoering van...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

contactgroep Duitsland

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Gesprek met de Commissie voor Binnenlandse Zaken en Sport van de Landdag van de deelstaat Sachsen-Anhalt

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013, Slotwet 2013 en Jaarverslag 2013 en de Jaarrekening 2013 van de Nationale Politie

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:30 - 18:30 uur

Verzamel algemeen overleg Energie

Algemeen overleg
Troelstrazaal

parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Tijd vergadering 14:30 - 23:59 uur

Dhr. P. Jansen

Verhoor
Enquêtezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 17:30 uur

Maatschappelijke opvang/zwerfjongeren/Daklozenproblematiek (tijdstip gewijzigd in 13.00-15.30 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:15 - 16:15 uur

parlementaire delegatie Zuid-Soedan

Gesprek
Rooksalon (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Reactie op verzoek van het lid Pia Dijkstra over het jaarrekeningentraject en afstemming NZa en OM

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 18:00 - 20:00 uur

Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering 19:00 - 21:00 uur

Kustwacht Caribisch gebied.

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal