Commissievergaderingen

Vrijdag 20 juni 2014

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA, Japan

Werkbezoek
ja (besloten)

parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Dhr. M. van Dam

Verhoor
Enquêtezaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Stresstest derivaten woningcorporaties

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Tijd vergadering 12:30 - 15:30 uur

Dhr. A. Boot

Verhoor
Enquêtezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enkele andere wetten in verband met het van toepassing worden van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten en in verband...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Termijn indienen klachten seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk (2014Z11216)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Tijd vergadering 15:30 - 23:59 uur

Dhr. G. Everts

Verhoor
Enquêtezaal