Commissievergaderingen

Donderdag 19 juni 2014

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA, Japan

Werkbezoek
ja (besloten)

parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Dhr. P. Span

Verhoor
Enquêtezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 11:30 uur

Raad Algemene Zaken dd 24 juni 2014

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Waterveiligheid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken (is verplaatst naar 17 juni)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

1F-Beleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:45 - 13:00 uur

ProDemos

Werkbezoek
ProDemos, Hofweg 1H, 2511 AA Den Haag (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Ontvangst twee Noord-Koreaanse Ballingen

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:15 uur

Intern overleg

Gesprek
ProDemos Plenaire Zaal (Hofweg 1H)

parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Tijd vergadering 12:30 - 15:00 uur

Dhr. P. Ruigrok

Verhoor
Enquêtezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:45 uur

Eilandsraadsleden St. Eustatius

Gesprek
Klompezaal (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

Democratische legitimiteit

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Auteursrechten (verplaatst naar 24 september 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Passend onderwijs

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Externe Veiligheid / Handhaving

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering i.v.m. het zorgpakket Zvw 2015 en wijziging van het Besluit zorgverzekering BES i.v.m. het zorgpakket BES 2015 - Z10599 (Geannuleerd; brief wordt toegevoegd aan AO Pakketmaatregelen 2 juli...

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Marktwerking, Mededinging en Staatssteun

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding ontwerpbesluit houdende regels inzake de langdurige zorg (Besluit langdurige zorg) - 33891-8 (tot nader order uitgesteld)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein (TK 33935)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Initiatiefnota van het lid Helder over wijziging van de voorwaardelijke invrijheidstelling in het Wetboek van Strafrecht (33938)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Informatie over aanpak verantwoording en jaarrekeningen medisch specialistische zorg (32620-117)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Tijd vergadering 15:00 - 23:59 uur

Dhr. R. van der Post

Verhoor
Enquêtezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Beveiliging van Joodse instellingen

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 17:30 - 18:15 uur

Vertrouwelijke onderzoeksresultaten en reviews ERTMS

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

Gesprek met Raad van State over democratische controle bij overdracht bevoegdheden en soevereiniteit

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)