Commissievergaderingen

Maandag 16 juni 2014

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA, Rose-Roth Seminar, Azerbaijan

Werkbezoek
Geannuleerd ja (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Plenaire COSAC-conferentie

Werkbezoek
Athene, Griekenland

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA, Japan

Werkbezoek
ja (besloten)

parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Tijd vergadering 09:30 - 13:00 uur

dhr. A. Greeven

Verhoor
Enquêtezaal

tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Vergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Plan van aanpak tegen pesten - een jaar later

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 18:00 uur

initiatiefnota Ypma inzake samenwerkingsscholen en beleidsnota samenwerkingsscholen (Is verplaatst naar 30 juni 2014)

Notaoverleg
(verplaatst)

contactgroep Duitsland

Tijd vergadering 12:00 - 21:00 uur

Duits – Nederlands Forum over Digitaliserring

Werkbezoek
Ministerie van Buitenlandse Zaken Den Haag (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Visserijwet 1963 (elektronische toestemming sportvisserij)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Ontvangst Franse Parlementsleden

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben - 33362

Bijzondere procedure
Troelstrazaal

parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Dhr. M. de Vries

Verhoor
Enquêtezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming...

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Tijd vergadering 16:00 - 23:59 uur

Dhr. J. Groeneveld

Verhoor
Enquêtezaal