Commissievergaderingen

Maandag 19 april 2010

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 10:00 - 18:00 uur

Hoorzitting IPCC

Hoorzitting
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Diergeneesmiddelen (geannuleerd)

Werkbezoek
Geannuleerd nader vast te stellen

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

Klankbordbijeenkomst van de werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Wetgevings- en werkprogramma 2010 van de Europese Commissie

Notaoverleg
Thorbeckezaal