Commissievergaderingen

Woensdag 31 maart 2010

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Tijd vergadering 09:15 - 10:00 uur

Gesprek met vice-president Raad van State en Staatsraad

Gesprek
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Verkenningen

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Rondetafelgesprek over de staatsrechtelijke aspecten van de hervorming Nederlandse Antillen

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Transitional Justice

Algemeen overleg
Geannuleerd

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Gesprek met Governance for Equitable Development (GED) te Bejing (geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 13:30 uur

Bevoegdheden van de toezichthouders ten aanzien van het beloningsbeleid in de financiële sector / claw back (geannuleerd; agendapunten worden toegevoegd aan het algemeen overleg dat is gepland op 14 april 2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie

Tijd vergadering 11:30 - 14:30 uur

Kinderporno

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 13:30 uur

Verlenging Nederlandse bijdrage VN-missie Soedan

Algemeen overleg
Statenlokaal

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Tijd vergadering 11:45 - 12:15 uur

Procedurevergadering Jeugd en Gezin

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Toekomstscenario's na Q-koorts

Inbreng feitelijke vragen

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 15:00 uur

Landbouw in ontwikkelingslanden (verplaatst naar 21 april 2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 12:30 - 12:45 uur

Petitieaanbieding door de burgemeester en wethouders van de gemeente Vught inzake de uitvoering van moties rond de A2, de N65 en het Programma Hoogfrequent Spoor

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering NAAZ

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Moties/Toezeggingen

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Kwaliteitszorg Cure (verplaatst naar 8 april)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken beoordeling deskundigencomité IAO van de WIA en ILO-Verdrag nr. 121

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Dhr. Van der Veer, vice-voorzitter groep van experts NAVO Strategisch Concept

Gesprek
Statenlokaal (besloten)

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Inzet 3e tranche stimuleringsbudget woningbouw, BEW en startersleningen

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Rondetafelgesprek Politie/Justitie/Openbaar Ministerie Nederlandse Antillen

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:30 - 18:00 uur

Veiligheid in en om onderwijs (verplaatst naar 20-4-2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Briefing Werving en Selectie

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

OV-chipkaart (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd