Commissievergaderingen

Vrijdag 23 september 2022

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Buitengewone Energieraad d.d. 30 september 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt & Industrie (formeel) d.d. 29 en 30 september 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorhang wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. periodieke beoordeling constructieve veiligheid en enkele andere onderwerpen (TK28325-239)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzamelbrief ggz (TK 25424-619) / Rode draden analyse en verkenning NZa inzake (voorgenomen) sluitingen en veranderingen in behandelaanbod (TK 25424-621)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)