Commissievergaderingen

Woensdag 29 mei 2024

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Committee on Migration

Werkbezoek
Parijs (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Passend onderwijs

Commissiedebat
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Waterstof, groen gas en andere energiedragers.(VERPLAATST NAAR 5 JUNI 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Energieraad (formeel) d.d. 30 mei 2024

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS verplaatst i.p.v. met plenaire agenda)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:30 - 13:30 uur

Toekomst van Afghanistan

Rondetafelgesprek
Klompézaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Voorstel verzoek juridische analyse coalitieakkoord

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Verward/onbegrepen gedrag en veiligheid

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Rooderkerk om het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 30 mei te verplaatsen

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:15 - 13:45 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Pensioenonderwerpen - wordt verplaatst naar 4 april 2024

Commissiedebat
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Zoönosen en dierziekten VERPLAATST naar nader te bepalen datum

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

Circulaire economie

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

MIVD en Cyber

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang traject transparantie en voorkomen van ongewenste beïnvloeding van medisch professionals door bedrijven

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kinderbijslag en kindgebonden budget

Inbreng schriftelijk overleg

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Voortgang kabinetsaanpak risicovolle strategische afhankelijkheden

Technische briefing
Klompézaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Evgenia Kara-Murza

Gesprek
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Kennissessie J&V: Invloed op Brussel

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Stand van zaken ggz in de Wet langdurige zorg

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

IS-strijders

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens inzake jaarverslag AP 2023 (het gesprek wordt tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Handelsbevorderingsbeleid en -instrumenten

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:30 - 21:30 uur

Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:30 - 20:30 uur

Voetbal en veiligheid

Commissiedebat
Troelstrazaal