Commissievergaderingen

Maandag 27 juni 2022

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

OVSE PA - Werkbezoek aan het OVSE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)

Werkbezoek
Warschau (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 08:00 - 18:00 uur

Werkbezoek EU-instellingen

Werkbezoek
Brussel

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Herman de Muinck

Verhoor
Enquêtezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 20:30 uur

Het Nederlands Slavernijverleden (Tweede RTG)

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Fiche: Mededeling duurzame producten de norm maken en Kaderverordening Ecodesign voor duurzame producten en Fiche: Mededeling Europese strategie voor duurzaam en circulair textiel

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van de leden Bromet (GroenLinks) en Boswijk (CDA) minister om brief te verzoeken met informatie over derogatie

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE]Verzoek van het lid Rajkowski (VVD) om op dinsdag 28 juni (aansluitend aan de briefing van de CTIVD) een briefing door de AIVD/MIVD te organiseren

E-mailprocedure
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:30 - 17:30 uur

Vergadering parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Klompézaal (besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Sijbrand Nijhoff

Verhoor
Enquêtezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

[SPOED EMAILPROCEDURE] Verzoek van de leden Omtzigt, Agema, Kuiken, Azarkan, Van der Plas, Tielen, Koekkoek en Westerveld inzake een memo van het RIVM over de ziekenhuiscapaciteit uit 2020

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang Besluit basisregistratie personen (BRP) in verband met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (35772-36)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Inbreng nader verslag- Antwoorden op vragen commissie over de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 14:30 - 19:00 uur

Susan Top

Verhoor
Enquêtezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Interparlementaire commissievergadering Europees Parlement over EU-uitbreiding

Vergadering
Online (besloten)