Commissievergaderingen

Woensdag 26 mei 2021

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

IPU - 142nd Assembly and related meetings (virtual format)

Werkbezoek
On-line (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons meeting to be held by videoconference

Vergadering

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek tot petitie-aanbieding op 1 juni 2021

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Humanitaire situatie Ethiopië en Myanmar

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 11:15 uur

Technische briefing LIMC

Technische briefing
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het mogelijk maken van een generieke uitzondering voor de beoordeling van de leerresultaten wegens COVID-19

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reactie op verzoek commissie inzake fictieve verloning van aanvullende beurzen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Beleidsinventarisatie en herbezinning residentieel onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Nahang Besluit bekostiging WVO 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Landbouw- en Visserijraad (verplaatst naar 18 mei 2021)

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
K4

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 10:30 - 12:00 uur

OVSE PA - On-line meeting between the Chair of the OSCE PA Ad Hoc Committee on Migration and the Spanish delegation to the OSCE PA

Vergadering
Webex (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Toelichting door mw. M. Hamer op het advies "Perspectief op Herstel" van de Denktank Coronacrisis (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 11:00 - 11:15 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven (via videoverbinding) Direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 27 mei)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Milieuraad op 10 juni 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 12:45 - 14:00 uur

Vergadering commissie voor de Werkwijze

Vergadering
K4

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Gesprek met de commissie Borstlap

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Algemene Rekenkamer over Nationaal Programma Onderwijs (videoconferentie)

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Transportraad op 3 juni 2021 - omgezet in schriftelijk overleg op 25 mei 2021

Commissiedebat
Geannuleerd

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Algemene Rekenkamer over resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Nationaal Programma Onderwijs

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Antwoorden op vragen commissie inzake het bij de Kamer voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering) (Kamerstuk 27926-330) (TK 27926-339)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Betere werkwijze Belastingplan

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Mededeling EU-Kinderrechtenstrategie 2021-2024

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Criminaliteitsbestrijding (samengevoegd met commissiedebat georganiseerde criminaliteit/ondermijning op 16 juni 2021)

Commissiedebat
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:45 - 15:45 uur

Algemene Rekenkamer over resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:00 - 16:45 uur

Taakdifferentiatie Brandweer (1) – Brandweervrijwilligers (videoverbinding)

Gesprek
Tilanuskamer

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Verzamel-commissiedebat

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:15 uur

Amnesty International over positie van arbeidsmigranten in Qatar

Gesprek
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:00 - 17:45 uur

Taakdifferentiatie Brandweer (2) – Juristen (videoverbinding)

Gesprek
Tilanuskamer