Commissievergaderingen

Dinsdag 25 oktober 2016

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 00:01 - 23:00 uur

Werkbezoek aan Ethiopië

Werkbezoek
Ethiopië (besloten)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

IPU - 135th Assembly

Werkbezoek
Geneve (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van landelijke organisatie van VO- HO netwerken/bètasteunpunten voor een petitieaanbieding

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Omgevingswet (Besluit activiteiten leefomgeving)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Omgevingswet (Besluit kwaliteit leefomgeving)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 13:15 uur

Aleppo Appeal

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Aanbieden van het Burgerinitiatief 'BASISINKOMEN 2018'

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Steunbetuigingen voor een goede meerouderschapsregeling

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Landelijke Oudervereniging Balans, NVA en Coöperatie ouderkracht voor het kind tot aanbieding petitie "Laat ouders samen met leraren beslissen over zorg op school!"

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Plastic tassenproblematiek: Het onderzoek van CE Delft getiteld “Alle tassen beprijzen, Verkenning: kan het tassenverbod gelden voor álle materialen?” door NRK verpakkingen

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Expertcommissie Wetenschapsknooppunten

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsvisie organisatorische en financiële inbedding cliëntvertrouwenspersoon in de zorg voor verstandelijk beperkte en psychogeriatrische cliënten - 25424-327

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen en de onderminister voor Europese integratie van Oekraïne over associatieovereenkomst EU-Oekraïne

Gesprek
Thorbeckezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 16:00 - 17:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Verzamel algemeen overleg Caribische delen van het Koninkrijk (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Evaluatie beleidsregel "Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties" - 32620-179

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Gesprek met dhr. Ilkhom Abdullaev, voorzitter commissie Informatie en Communicatie Technologie, Oezbeeks Parlement

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Inbrengvergadering rapporteurs OCW-begrotingsonderzoek

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Voorstel van het lid Omtzigt, rapporteur EU-informatievoorziening, om het rondetafelgesprek EU-informatievoorziening dat op 2 november plaatsvindt, met een uur te vervroegen naar 16:00 – 17:30 (thans 17:00 – 18:30) uur.

E-mailprocedure
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

De criminele burgerinfiltrant

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer (verplaatst; nieuwe datum nog niet bekend)

Gesprek
(verplaatst)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Besloten briefing over een actueel woononderwerp

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 20:00 - 23:00 uur

Wapenexportbeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal