Commissievergaderingen

Dinsdag 25 juni 2024

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3de deelsessie 2024

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

OVSE PA - Delegatieoverleg (online)

Delegatievergadering
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Aartsen (VVD) om de procedurevergadering vandaag te vervroegen naar 15:00 vanmiddag

E-mailprocedure
(besloten)

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel Gedragscode aanmelden voor plenaire behandeling (mogelijk in de vorm van een wetgevingsoverleg)

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Aanbieding petitie door LOS, mede namens meerdere organisaties, m.b.t. stimuleren van onzelfstandige studentenhuisvesting

Petitie
Petitie Statenpassage

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Freedom of Religion or Belief in a Turbulent World

Petitie
Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Koninklijke Hondenbescherming m.b.t. betaalbare dierenartszorg

Petitie
Petitie Statenpassage

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Jaarverantwoording 2023

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Kennismakingsbijeenkomst Raad van State (tot nader order uitgesteld)

Werkbezoek
Kneuterdijk 22, Den Haag (verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Ambtelijke technische briefing over de Archiefwet (GEANNULEERD)

Technische briefing
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 21:30 uur

Water - uitgesteld tot na het zomerreces

Commissiedebat
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 20:30 uur

IVD-aangelegenheden (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Ruimte

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

IOB rapport Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië regio

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Jaarverslag Financiën/Nationale Schuld 2023 (omgezet in een schriftelijk overleg)

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd