Commissievergaderingen

Maandag 20 juni 2022

Europese Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 18:00 uur

Brussel (is geannuleerd)

Werkbezoek
Geannuleerd Brussel (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2022

Werkbezoek
Strasbourg (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Notaoverleg veteranen

Notaoverleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021 (verplaatst naar 27 juni)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 16:00 uur

Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 11:00 - 15:00 uur

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Voorstel Koerhuis (VVD) en Goudzwaard (JA21) met verzoek om commissiedebat over problemen Schiphol en tweede gesprek Benschop

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Van Strien om een rappèl op de vervolgbrief over het vestigings- en ondernemingsklimaat

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 12:30 - 14:00 uur

Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement (hybride)

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 17:00 uur

Fox-IT inzake cybersecurity/weerbaarheid

Werkbezoek
Extern (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Ieder(in) - Knelpunten in de Participatiewet en verbeterpunten voor het breed offensief

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:15 - 18:15 uur

Initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht

Notaoverleg
Troelstrazaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Dekker-Abdulaziz (D66) tot uitstel van het commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid d.d. 28 juni 2022

E-mailprocedure
(besloten)