Commissievergaderingen

Donderdag 20 april 2017

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding (Wet invoering associate degree-opleiding)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer over Rijk in uitvoering

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken (AO is omgezet in SO)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Inspecteur-generaal over het Onderwijsverslag 2015/2016

Gesprek
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Klimaatwet (indieners Klaver, Kuiken, Roemer, Van Veldhoven en Dik-Faber) (tot nader order uitgesteld ivm controversieel verklaren)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Motie-Van Helvert c.s. over taskforce commercial cruise vessels

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Curriculumherziening po en vo

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Inbreng schriftelijk overleg

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Algemene Rekenkamer Zicht op belastingverlichtende regelingen (vragen aan de Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsdoorlichting Publieksdiplomatie 2010-2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Algemene Rekenkamer Zicht op belastingverlichtende regelingen (vragen aan het kabinet)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Raming der voor de Tweede Kamer in 2018 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 34686)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

hr. Dolidze Staatsminister voor Europese en Euro-Atlantische integratie van Georgië

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Inplannen schriftelijk overleg informele Raad voor Concurrentievermogen

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Behandelvoorbehoud EU-voorstel reductie luchtvaartemissies (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)