Commissievergaderingen

Dinsdag 18 januari 2022

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Beleidsdoorlichting artikel 21 onderdeel stalsystemen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 13:15 uur

Petitieaanbieding Energie-realisme (digitaal) (VERPLAATST i.v.m. debat regeringsverklaring)

Petitie
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:15 - 13:35 uur

Cliëntvertrouwenspersoon Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (digitaal)

Petitie
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:15 - 13:35 uur

Animal Rights - aanbieding brandbrief 'Stop de hobbyjacht' (via videoverbinding)

Petitie
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:40 - 14:00 uur

ONE - vaccineren van 70% van de wereldbevolking tegen september 2022 (via videoverbinding)

Petitie
Klompézaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Informele OJCS Raad (Onderwijs), op woensdag 26 en donderdag 27 januari 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken aanvragen en ouderverklaringen in het kader van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Leningruil, splitsing en saneringsbesluit Vestia (29453-546)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering EZK (digitaal)(VERPLAATST i.v.m. debat regeringsverklaring)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Delegatievergadering (on-line)

Delegatievergadering
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:15 - 18:45 uur

Strategisch Kompas (digitaal)

Gesprek
Klompezaal