Commissievergaderingen

Maandag 14 juni 2021

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 09:45 - 10:45 uur

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Jaarverslag en Slotwet 2020 (verplaatst naar 21 juni 2021)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 16:00 uur

Cultuur en corona

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving: essay ‘Gezondheidsverschillen voorbij, complexe ongelijkheid is een zaak van ons allemaal’ (digitaal)

Technische briefing
Tilanuskamer

Financiën

Tijd vergadering tot 11:00 uur

[SPOED EMAILPROCEDURE] - Verzoek van het lid Nijboer (PvdA) om de staatssecretaris van Financiën te verzoeken vandaag nog stukken toe te zenden m.b.t. een verdwenen memo uit 2017 in de Toeslagenaffaire

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wetsvoorstel ter goedkeuring van de Bijzondere Overeenkomst tussen Frankrijk, België, Nederland en het VK over veiligheidsvraagstukken inzake de treinen via de kanaaltunnel (Eurostar-verbinding)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met enkele verbeteringen en preciseringen van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (TK 35853)

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:15 - 13:15 uur

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving: advies 'Applaus is niet genoeg' (digitaal) (tot nader order uitgesteld i.v.m. overlap WGO 14 juni 12.00-14.00 coronatoegangsbewijzen)

Technische briefing
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Technische briefing Materieel (waaronder grote projecten, Defensie Materieel Proces), Vastgoed en IT (via videoverbinding)

Technische briefing
Geannuleerd

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Planbureaus over plan van aanpak indicatoren brede welvaart

Technische briefing
Tilanuskamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsreactie rapport 'Voor de verandering'

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Afschrift brief Iprenburg Herniakliniek m.b.t. advies zorginstituut inzake de PTED

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Expertsessie lange termijn vaccinatiestrategie COVID-19

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Verzoek van het lid Beckerman om het onderwerp "Groningen" uit de jaarverslagen EZK en BZK te bespreken tijdens het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 1 juli 2021.

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Ministerie SZW- Taken en werkwijze van de Inspectie SZW (digitaal)

Technische briefing
Tilanuskamer

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Internationale hervorming bedrijfsbelastingen

Technische briefing
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 18:45 - 19:45 uur

Gesprek met diverse vakbonden over de huidige situatie van werknemers van het ministerie van Financiën/Belastingdienst (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)