Commissievergaderingen

Woensdag 12 oktober 2022

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 4e deelsessie 2022

Werkbezoek
Strasbourg (besloten)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

IPU - 145th Assembly and related meetings

Werkbezoek
Kigali Rwanda (besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

Johan Atema

Verhoor
Enquêtezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 09:30 - 12:00 uur

JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Commissiedebat

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Voorbereidingsgroep burgerforum klimaat- en energiebeleid (besloten)

Gesprek
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Kinderopvang (wordt verplaatst naar 16 november 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 12:15 uur

Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen - SAMENGEVOEGD met CD Gewasbeschermingsmiddelen, op 5 oktober

Commissiedebat
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 18:00 uur

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien...

Wetgevingsoverleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van de leden Van der Staaij (SGP) en Kuiken (PvdA) om een feitelijke vragenronde over de brief van het Presidium over het besluit tot onderzoek naar aanleiding van anonieme meldingen

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:45 - 11:45 uur

Voorbereidingsgroep burgerforum klimaat- en energiebeleid (besloten)

Gesprek
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Bijeenkomst rapporteurs Begrotingsonderzoek OCW

Vergadering
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg (is omgezet in schriftelijk overleg op 10 oktober 2022)

Commissiedebat
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Piri (PvdA) tot verlengen en verplaatsen van het commissiedebat RBZ d.d. 13 oktober 2022

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 14:45 uur

Leerlingenvervoer (voortgezet) speciaal onderwijs

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Technische briefing door de AIV over het advies 'Slimme industriepolitiek: een opdracht voor Nederland in de EU'

Technische briefing
Klompézaal

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

Stef Blok

Verhoor
Enquêtezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Technische briefing COP27

Technische briefing
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op de evaluatie van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (TK 32402-76)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Leefomgeving

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitspraak van het gerechtshof Den Haag over de sepotbeslissingen van het Openbaar Ministerie inzake de aangifte van knevelarij en beroepsmatige discriminatie en de aangifte van dwang door misbruik van gezag en lasterlijke aanklacht

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsbesluit PALLAS

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Brieven inzake wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Programma van eisen (PvE) voor de hoofdrailnetconcessie (HRN) verplaatst naar 11/10

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:45 - 15:45 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 20:00 uur

Integraal Zorgakkoord

Commissiedebat
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

West-Papoea

Rondetafelgesprek
Geannuleerd

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 15:30 - 19:00 uur

Hans Vijlbrief

Verhoor
Enquêtezaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Vergadering van de werkgroep Positionering CVB (bestemd voor leden van de werkgroep)

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Tussentijdse aanpassing van de gereguleerde tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vastgesteld voor 2023 voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) (TK 29689-1168)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 18:00 - 20:00 uur

Hoorzitting met de heer Johan Remkes over zijn rapport 'Wat wel kan – Uit de impasse en een aanzet voor perspectief"

Hoorzitting
Thorbeckezaal