Commissievergaderingen

Donderdag 11 mei 2017

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Aanbieding Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegegevens (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Instituut Clingendael i.h.k.v. klasje van ministerie van Buitenlandse Zaken (klasje BZ)

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Technische briefing door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de Evaluatie Meststoffenwet 2016: Syntheserapport, ter voorbereiding op het algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Technische briefing
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Informatie over de uitkomsten van de evaluatie van het besturingsmodel

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet maritiem beheer BES i.v.m. implementatie verdrag wrakopruiming

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

Informatiesessie over wettelijke taken CvTE

Gesprek
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken fiscale moties en toezeggingen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Biobrandstoffen (geannuleerd, zal worden samengevoegd met de behandeling van het wetsvoorstel implementatie ILUC-Richtlijn)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 747) (31083-53)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiscale sleuteltabel 2018 en Parameterbrief Belastingdienst 2017

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Klimaat (verplaatst naar 28 september)

Algemeen overleg
(verplaatst)