Commissievergaderingen

Donderdag 10 oktober 2019

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Fact-finding visit

Werkbezoek
Stockholm (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 08:00 - 20:00 uur

Rapporteurswerkbezoek aan de Venetië-Commissie van de Raad van Europa

Werkbezoek
Venetië (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Tweede bijeenkomst rapporteurs Begrotingsonderzoek

Vergadering
(besloten)

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Tijd vergadering 09:15 - 10:00 uur

Vergadering

Procedurevergadering
Klompézaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Palestijnse kerken en christelijke organisaties

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Procedurevergadering (vervroegd)

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Commissie voor Familie, Senioren, Vrouwen en Jeugd van Duitse Bondsdag

Gesprek
Troelstrazaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorstel van het lid De Vries (VVD) om het AO IMF (16/10) in een SO om te zetten

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Politie

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Ontmanteling (opruimen/hergebruik) energiewinningsinstallaties op land en op de Noordzee

Technische briefing
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (Tot nader order uitgesteld i.v.m. afwezigheid van de minister BZK)

Notaoverleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Gesprek met de Voorzitter en andere leden van het parlement van Armenië

Gesprek
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Extra procedurevergadering - vangt nu aan om 11.15 uur

Procedurevergadering
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 11:45 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (35300-XIII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Deltaprogramma 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES (TK 35246)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg (Tijdelijke wet Groningen) (TK 35250)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:50 - 13:15 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Verslavingszorg/Drugsbeleid (eerste termijn)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Statement Single SuperMom over hun petitie 'Alarmerende situaties alleenstaande ouders in Nederland'

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Bestuursrecht (is omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 15:45 uur

Europees defensiefonds

Technische briefing
Klompezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 tot aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek (35271)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (34864-20)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Forensisch onderzoek (verplaatst naar 31 oktober)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Armoede- en schuldenbeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht - datum gewijzigd is nu 18...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Bestuursrecht

Inbreng schriftelijk overleg

Financiën

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Voorbereidingsgroep Verslaggevingsstelsel (Kuyperkamer]

Vergadering
(besloten)