Commissievergaderingen

Donderdag 8 september 2016

Europese Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

High-Level Group on Own Resources (HLGOR) conferentie: 'Future financing of the EU'

Werkbezoek
Brussel (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 08:00 - 23:59 uur

OVSE PA - Election Observation Missions (EOM)

Werkbezoek
Belarus (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 08:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Equality and Non-Discrimination

Vergadering
Parijs (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 09:00 uur

Meerderheidsverzoek van het lid Agnes Mulder (CDA), gesteund door de leden Bosman (VVD) en Jan Vos (PvdA), om volgende week een algemeen overleg met de minister van Economische Zaken in te plannen over afvalwaterinjectie Schoonebeek.

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 09:00 uur

Voorstel leden Segers, Verhoeven en Omtzigt Verzoek brief over Bratislava top

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Ontwerpbesluit gaswinning Groningen (33529-278)

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Onderzoek naar de vernieuwing eID-stelsel

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Eurogroep/Ecofinraad (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:15 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Sturing van de collectieve sector (Wrkg. Van de Donk, Borstlap, IBO pensioenen) (verplaatst naar 29 september 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:30 - 12:45 uur

Stichting Lezen en Schrijven (in de Oude Zaal)

Gesprek
Oude zaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Kooiman om het AO Kindermishandeling / Geweld in afhankelijkheidsrelaties begin oktober in te plannen

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening en de continuïteit in de hulpverlening tussen de...

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in verband met de omzetting van Richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 betreffende bepaalde regels...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2017 en reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 april 2016, over het...

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Verkiezingsaangelegenheden

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nader standpunt health checks - 32793-228

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op de motie Omtzigt over de effecten van de verschuiving in de energiebelasting tussen elektriciteit en aardgas

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beantwoording onbeantwoorde vragen tijdens het algemeen overleg Belastingdienst van 1 juni 2016 en Akkoord over de uitstroomregeling bij de Belastingdienst

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) (34491)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek transportsector en buitenlandse werknemers

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 18:00 uur

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Verzoek van het lid Kooiman om uitbreiding spreektijd algemeen overleg gevangeniswezen

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel van wet de leden Wilders en Bosma tot intrekking van de goedkeuringswet inzake de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds en Oekraïne anderzijds

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)