Commissievergaderingen

Maandag 8 februari 2021

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Draaiboek 'Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie' (tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394) (tot nader order uitgesteld)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Natuur (AO omgezet in schriftelijk overleg, inbrengtermijn maandag 8 februari , 14.00 uur)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Videogesprek met Eurocommissaris Kyriakides over de pandemiebestrijding (is geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

NAVO Defensie Ministeriële

Inbreng schriftelijk overleg

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Winair)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[ E-MAILPROCEDURE - GEWIJZIGD VOORSTEL ] - Voorstel van het lid Lodders tot het behandelen van de ISB inzake Herstel Toeslagen in een WGO op 10 februari, van 18 tot 19 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk) (35712)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wetsvoorstel tot goedkeuring van het Eigen Middelenbesluit van de Raad van de Europese Unie

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:30 uur

Huiselijk geweld/Kindermishandeling (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Voorstel van het lid Lodders (VVD), mede namens de fracties van CDA en SGP, inzake de Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortduringswet artikel 8 Wbbbg (35722)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 18:30 uur

Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (is verplaatst naar 11 februari 2021)

Notaoverleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Faillissement levensverzekeraar Conservatrix

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Wijziging van de Woningwet (tot nader order uitgesteld)

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Natuur

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35527) (tot nader order uitgesteld)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Initiatiefnota "Weidse blik op de weidevogels" van het lid Von Martels (verplaatst naar 11 februari 2021)

Notaoverleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee) (verplaatst naar 1 februari 2021)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 18:00 uur

[ SPOED E-MAILPROCEDURE ] - GEWIJZIGD voorstel voor een alternatieve planning van het WGO Implementatie richtlijnen elektronische handel

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 18:30 - 22:30 uur

Initiatiefnota van het lid Diertens over een gezonde leefstijl (TK 35655) (verplaatst naar 10 februari en omgezet in AO)

Notaoverleg
(verplaatst)