Commissievergaderingen

Maandag 6 december 2021

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Introductie en demonstratie voor rapporteurs GrIT

Werkbezoek
CampNew Amsterdam (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 20:00 uur

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) - wordt tot nader order uitgesteld

Notaoverleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van het lid Hijink (SP) om de minister van VWS te verzoeken de Kamer per brief een update te geven over de ontwikkelingen omtrent de Omikron-variant

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Gesprek met de BAK over de aanpak van de kinderopvangtoeslagaffaire (Hybride)

Gesprek
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 11:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] - Voorstel van het lid Inge van Dijk (CDA) om het commissiedebat Financiële markten op 8 december om te zetten in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek van het lid Agema om een zo spoedig mogelijke reactie te ontvangen van de minister van VWS inzake fase 3a

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 16:00 uur

OCW-begroting, onderdeel Emancipatie

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Leijten om een schriftelijk overleg te voeren over het besluit 212,5 miljoen te betalen voor de vrijwillige sluiting van de Onyx Power Plant kolencentrale

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Formele JBZ-Raad van 9 en 10 december 2021 in Brussel (algemeen)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:00 - 13:30 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:30 - 17:30 uur

Tijdelijke Commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Verzoek minister van Buitenlandse Zaken om commissiedebat RBZ te betrekken bij het plenaire debat Europese Raad

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Inplannen commissiedebat Woningbouwopgave

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Werkbezoek commissie Binnenlandse Zaken aan de AIVD (tot nader order uitgesteld)

Werkbezoek
AIVD (verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 13:00 uur

E-MAILPROCEDURE] - EUZA - Verzoek lid Kamminga om stukken SO RAZ te betrekken bij het plenaire debat over EU top.

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek onderzoek 'Aspiranten en het glazen huis'

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35975-I)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het...

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35975-VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35975-C)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35975-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35975-VII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35975 -XV)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 35975-XVI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Najaarsnota 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35975-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Werkbezoek van de commissie voor Justitie en Veiligheid aan de Forensische keten (is tot nader order uitgesteld)

Werkbezoek
Op locatie (verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35975-B)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Dertiende incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2021 (TK 35970)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Landbouw- en Visserijraad 12 en 13 december 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 19:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken (is verplaatst naar 7 dec)

Commissiedebat
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag

Technische briefing
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal