Commissievergaderingen

Woensdag 6 oktober 2021

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 09:30 - 11:30 uur

Formele JBZ-Raad op 7 en 8 oktober 2021 (Luxemburg) (is omgezet in een schriftelijk overleg op 4 oktober 2021)

Commissiedebat
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reactie op verzoek commissie inzake een overzicht van de uitvoering van afspraken over de samenwerking tussen het collectieve onderwijssysteem en het individuele (jeugd)zorgsysteem

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Eindrapportage pilot 10-14 '' Een soepele overgang'' (verplaatst naar 13 oktober)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Evaluatie wet versterking bestuurskracht

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Informele Telecomraad d.d. 14 oktober 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek om het commissiedebat IMF van donderdag 7 oktober 2021 om te zetten in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Gesprek met commissie Defensie Belgische Tweede Kamer (via videoconferentie Zoom)

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Landbouw- en Visserijraad op 11 en 12 oktober 2021 (omgezet in een schriftelijk overleg)

Commissiedebat
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 13:45 uur

Leraren

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:30 - 12:00 uur

Kennismaking NZa (digitaal)

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Stafbriefing Circulaire economie

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van de leden Boswijk (CDA) en Bouchallikht (GL) voor een RTG over geborgde zetels waterschappen op 26 oktober 2021

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Evaluatie en voortgang verscherpt toezicht op studenten en onderzoekers in gevoelige onderwijs- en onderzoeksgebieden

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Implementatiewet tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Kader Lichte Elektrische Voertuigen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

contactgroep Verenigde Staten

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Gesprek met vertegenwoordigers van American Chamber of Commerce (AmCham)

Gesprek
Thorbeckezaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:00 - 14:30 uur

Formele JBZ-Raad op 7 en 8 oktober 2021 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Commissiedebat
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

EU taxonomie

Technische briefing
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Bekrachtiging van een onderdeel van het Besluit benoemingsprocedure SER en tot wijziging van de Wet op de Sociaal-Economische Raad in verband met vervanging van de goedkeuringsprocedure door een voorhangprocedure (35891)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Pakket Belastingplan 2022

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Overige fiscale maatregelen 2022

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] - Voorstel van het lid Alkaya (SP) om het commissiedebat op 12 oktober over de Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag om te zetten in een notaoverleg.

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsreactie beleidsdoorlichting artikel 11 Uitvoering en evaluatie Wet SUWI (30982-62)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Delegatie van het Zweedse parlement - commissie Vervoer en Communicatie

Gesprek
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag Tweede Kamer

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:15 - 17:15 uur

Technische briefing door Gasunie over de leveringszekerheid van aardgas

Technische briefing
Max van der Stoelzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Kennismakingsgesprek Raad van State (extern)

Werkbezoek
Raad van State - Kneuterlijk 22, Den Haag (besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 16:45 - 17:30 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Gesprek
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

APC over Werelderfgoed Willemstad (via videoverbinding)

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Commissiedebat Afghanistan

Commissiedebat
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 17:30 uur

Voorstel van het lid Grinwis (CU), mede namens de fracties van VVD, D66 en CDA, om het commissiedebat Natuur van 7 oktober tot nader order uit te stellen

E-mailprocedure
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 18:00 - 18:45 uur

Aruba Hotel & Tourism Association (via videoverbinding)

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)