Commissievergaderingen

Donderdag 5 november 2020

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

OVSE PA - Election Observation Mission to the 3 November 2020 General elections in the United States of America

Werkbezoek
VS (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

Georganiseerde criminaliteit/ondermijning, rechtspraak en strafrechtketen

Notaoverleg
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) over de kansen voor het welzijn van proefdieren (verplaatst naar later tijdstip en omgezet naar videoverbinding)

Technische briefing
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:30 uur

Medisch specialistische zorg / ziekenhuiszorg / patiëntveiligheid / medisch beroepsgeheim /medisch tuchtrecht/ kwaliteitszorg (verplaatst naar 9 november 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Rathenau Instituut - onderzoeksrapport Werken op waarde geschat - Grenzen aan digitale monitoring op de werkvloer door middel van data, algoritmen en AI

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Maria Ressa, journalist Filipijnen (via videoconferentie)

Bijzondere procedure
Vondelingkamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Deltacommissaris - verplaatst naar 9 november 2020

Gesprek
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) over de kansen voor het welzijn van proefdieren (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer

Financiën

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Besloten gesprek over mogelijkheden pilots integratie brede welvaart (via videoverbinding)

Gesprek
Tilanuskamer (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Nationale ombudsman

Gesprek
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Dertiende voortgangsrapportage ERTMS, tevens geactualiseerde basisrapportage

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
K4

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Gevangeniswezen Sint Maarten (verplaatst naar 14.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Gesprek met adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (via videoverbinding) (verplaatst naar 14.00 uur)

Gesprek
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 18:30 uur

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel...

Wetgevingsoverleg
Oude zaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Gesprek met adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (via videoverbinding)

Gesprek
Tilanuskamer (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) TK-35488

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten (35597)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald (TK 29453-521)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Wadden - agendapunten van de deze vergadering die geen doorgang vindt zijn toegevoegd aan het wetgevingsoverleg Water op 11 november 2020

Algemeen overleg
Geannuleerd

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Steun en herstelpakket Caribisch Nederland (TK 35420-150)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken Handel (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 17:30 uur

Handreiking Kindzorg

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:00 - 16:45 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

Gesprek
Troelstrazaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Technische briefing met NCTV en Inspectie Justitie en Veiligheid over cybersecurity

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Besloten technische briefing (via videoverbinding) door de Raad van State over de adviezen over de wetsvoorstellen Duurzame aanpak stikstof en Stikstofreductie en natuurverbetering

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 19:00 - 23:00 uur

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd) -...

Wetgevingsoverleg
Oude zaal