Commissievergaderingen

Woensdag 5 november 2014

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO Parlementaire Assemblee: Sub-Committee on Transatlantic Defence and Security Co-operation (DSCTC) - Seoul (Zuid-Korea)

Werkbezoek
Zuid Korea (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Pensioenonderwerpen

Algemeen overleg
Oude zaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

PBL "de toekomst is nú: balans van de leefomgeving 2014"

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Infectiepreventie (incl. Ebola)

Technische briefing
Marcus Bakkerkamer (besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Krimpregio's

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Auteursrechten

Algemeen overleg
Klompezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Informatievoorziening en ICT bij Defensie

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Ontvangst Leergang Buitenlandse Betrekkingen (LBB69) door het lid Maij

Bijzondere procedure
Dreeskamer (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Gesprek met Thomas Piketty, auteur van "Kapitaal in de 21ste eeuw"

Gesprek
Thorbeckezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 11:00 - 13:30 uur

Landbouw- en Visserijraad d.d. 10 en 11 november 2014

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Derde nota van wijziging op het Belastingplan 2015 – wijzigingen autobelastingen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 23:59 uur

Interparlementaire conferentie inzake GBVB en GVDB d.d. 6-7 november 2014 in Rome

Werkbezoek
Rome (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

Rondetafelgesprek Inkomens- en kapitaalverdeling

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Spoor

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Briefing OM over onderzoek MH17

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanpassing van de beschikbaarheidbijdrage voor Traumazorg - 29247-192

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 15:15 uur

PDP-organisaties over het Product Development Partnership Fonds

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Handhaving (verplaatst naar 20 november 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 17:30 uur

Informatievoorziening zorguitgaven

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 15:00 - 17:30 uur

Eurogroep/Ecofin Raad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Strafrechtelijke onderwerpen

Algemeen overleg
Klompezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Technische briefing door Decisio en Witteveen en Bos

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

Technische briefing Nationale energieverkenning

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal