Commissievergaderingen

Maandag 4 oktober 2021

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 09:00 - 12:15 uur

Ondermijning & drugscriminaliteit MNL/Utrecht

Werkbezoek
Utrecht (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 09:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] - Verzoek van de leden Alkaya, Inge van Dijk en Omtzigt m.b.t. het onderzoeksrapport van PwC over het memo-Palmen

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Initiatiefnota van de leden Van Kent en Palland over de reparatie van het AOW-AOV-hiaat (35666)

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Formele JBZ-Raad op 7 en 8 oktober 2021 (algemeen)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek commissiedebat Jaarvergadering Wereldbank omzetten in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 10:00 uur

EMAILPROCEDURE - verzoek van het lid Jasper van Dijk: uitstel commissiedebat Afghanistan

E-mailprocedure
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel om het ongeplande commissiedebat Woonoverlast van de lijst te schrappen en het betreffende onderwerp te agenderen voor het commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid d.d. 7 oktober a.s. De te agenderen documenten betreffen de brief van de minister van BZK d.d. 2 juni 2020 inzake het rapport “Tussentijdse evaluatie Wet aanpak woonoverlast (32847-651) en het verslag van het schriftelijk overleg over genoemde brief d.d. 19 oktober 2020 (32847-685).

E-mailprocedure
(besloten)

tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:30 - 17:30 uur

Tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Max van der Stoelzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Mensenrechten

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Mededeling Duurzame Financieringsstrategie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Herziening richtlijn consumentenkrediet

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag

Technische briefing
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Initiatiefnota van het lid Azarkan over effectievere aanpak van moslimdiscriminatie

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 16:30 uur

Voorstel van het lid Van Campen (VVD) om het Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (06/10) om te zetten in een schriftelijk overleg - reactie vandaag voor 16.30 uur

E-mailprocedure
(besloten)
Naar boven