Commissievergaderingen

Donderdag 4 april 2024

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Joint Meetings ESC & PC

Werkbezoek
OECD, Parijs (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

OVSE PA - Centraal Azië

Werkbezoek
Oezbekistan, Turkmenistan en Kazachstan (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on the election of judges to the ECtHR

Werkbezoek
Parijs (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:15 - 10:00 uur

Vaccinatiegraad

Technische briefing
Klompézaal

commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

Tijd vergadering 09:15 - 09:30 uur

Verkiezing van een voorzitter en ondervoorzitter van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

Constituerende vergadering
Aletta Jacobszaal

commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Vergadering commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Internationale fiscaliteit

Commissiedebat
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Pensioenonderwerpen

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

deel 2 Militaire dreiging Europa: Economische en juridische consequenties van een mogelijke oorlogseconomie in Europa

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Wijzigingen beoordelingskader asielaanvraag

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Box 3 (Verplaatst naar 18 april 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Uitvoering sociale zekerheid - verplaatst naar 2 april 2024

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

Toelichting Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) op de voorstellen van de minister van LNV en de effecten hiervan op het mestbeleid. VERPLAATST naar 18 april (o.v.)

Technische briefing
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Commissariaat voor de Media

Gesprek
Klompézaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorjaarsvergadering Wereldbank (verplaatst naar 5 april 10:00 uur)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek Dobbe (SP) om een brief van de minister van Buitenlandse Zaken over het artikel 'Nederlands techbedrijf hielp Rusland met gezichtsherkenningssoftware voor het oppakken van demonstranten'

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:45 - 14:15 uur

Nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:15 uur

Wolf

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Goedkeuring en uitvoering van het Protocol van 29 maart 2023 te Brussel tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens (Trb...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Juridische beroepen (verplaatst naar 10 april 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Openbaar vervoer en taxi - verplaatst naar 17-4 ivm plenair debat

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Nationaal Rapporteur Verslavingen

Gesprek
Thorbeckezaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Mondiale gezondheidsstrategie

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Kennismakingsgesprek met de Raad van State voor de leden van de vaste commissies voor Digitale Zaken en Binnenlandse Zaken

Werkbezoek
Kneuterdijk 22

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Kennismakingsgesprek commissies BiZa en DiZa met de Raad van State

Werkbezoek
Raad van State (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

SPOED e-mailprocedure verzoek reactie op bericht 'Van der Burg meldt gemeenten per brief: opvang derdelanders stoppen mag'

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Historische analyse Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

Technische briefing
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Voorbereidingsgroep werkbezoek Europese instellingen

Vergadering

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 19:30 uur

Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024

Commissiedebat
Klompézaal