Maandag 19 oktober

tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Formeel adviesaanvraag Raad voor de Rechtsspraak

E-mailprocedure

Woensdag 21 oktober

tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Verzoek om Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt 935454 als hamerstuk te behandelen

E-mailprocedure

Donderdag 22 oktober

tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Stuiten van de voorhangperiode met een week

E-mailprocedure

Maandag 26 oktober

tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Verzoek kabinetsreactie bericht 'Digitale sector wil herziening Thuiskopievergoeding'

E-mailprocedure

Dinsdag 27 oktober

13:45 - 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Aanbieding petitie 'Herenig internationale families' van Familie United (via videoverbinding)

Petitie
Vondelingkamer
16:30 - 18:00 uur

Justitie en Veiligheid

Technische briefing met NCTV en Inspectie Justitie en Veiligheid over cybersecurity (verplaatst naar 5 november)

Technische briefing

Woensdag 28 oktober

10:00 - 11:00 uur

Justitie en Veiligheid

Algemene Rekenkamer - cybersecurity (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer  (besloten)
11:00 - 12:00 uur

Justitie en Veiligheid

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - rapport 'Voorbereiden op digitale ontwrichting' (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer
13:00 - 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Slachtoffers

Notaoverleg
Troelstrazaal
13:00 - 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Slachtofferbeleid (is omgezet naar notaoverleg op 28 oktober 2020)

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:30 - 19:00 uur

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (35439)

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Donderdag 29 oktober

10:00 - 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Georganiseerde criminaliteit/ondermijning, rechtspraak en strafrechtketen (verplaatst naar 5 november 2020)

Notaoverleg
10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (wordt omgezet in een notaoverleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd
14:00 - 15:00 uur

Justitie en Veiligheid

Kennismaking Korpschef (via videoverbinding)

Gesprek
Tilanuskamer  (besloten)
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Wet handhaving kraakverbod (35296)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit (35564)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Woensdag 4 november

14:30 - 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
16:00 - 18:00 uur

Justitie en Veiligheid

EU - Visumcode (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer  (besloten)

Donderdag 5 november

09:30 - 13:30 uur

Justitie en Veiligheid

Georganiseerde criminaliteit/ondermijning, rechtspraak en strafrechtketen

Notaoverleg
Troelstrazaal
13:00 - 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Gesprek met adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (via videoverbinding)

Gesprek
Tilanuskamer  (besloten)
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten (35597)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16:30 - 18:00 uur

Justitie en Veiligheid

Technische briefing met NCTV en Inspectie Justitie en Veiligheid over cybersecurity

Technische briefing
Vondelingkamer  (besloten)

Maandag 9 november

09:30 - 12:30 uur

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingswet en nadeelcompensatierecht (35256)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
16:00 - 19:30 uur

Justitie en Veiligheid

Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
20:00 - 23:00 uur

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35317) en Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (35454)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Dinsdag 10 november

16:30 - 18:00 uur

Justitie en Veiligheid

Jaarlijks gesprek met de Hoge Raad en kennismaking met de nieuwe president van de Hoge Raad

Gesprek
Thorbeckezaal  (besloten)

Donderdag 12 november

tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Beleidsreactie eindrapport evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur (29279-615)

Inbreng feitelijke vragen

Woensdag 18 november

10:00 - 12:00 uur

Justitie en Veiligheid

Technische briefing Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (via videoverbinding)

Technische briefing
Troelstrazaal  (besloten)
14:30 - 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Donderdag 19 november

10:00 - 12:00 uur

Justitie en Veiligheid

Rondetafelgesprek inzake rapporteurschap AVG

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Oude zaal
18:00 - 21:30 uur

Justitie en Veiligheid

Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34605)

Wetgevingsoverleg
Oude zaal

Woensdag 2 december

10:00 - 12:00 uur

Justitie en Veiligheid

JBZ-raad 3-4 december 2020

Algemeen overleg
Troelstrazaal
12:30 - 15:00 uur

Justitie en Veiligheid

JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) 3-4 december 2020

Algemeen overleg
Troelstrazaal
15:30 - 17:00 uur

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
K 401

Donderdag 3 december

14:30 - 17:30 uur

Justitie en Veiligheid

Yezidi slachtoffers

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Maandag 7 december

09:30 - 12:30 uur

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35355)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Woensdag 9 december

14:30 - 17:30 uur

Justitie en Veiligheid

Cybersecurity

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Donderdag 10 december

15:30 - 18:30 uur

Justitie en Veiligheid

Gevangeniswezen en tbs

Notaoverleg
K4

Woensdag 16 december

14:30 - 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
K 401

Donderdag 17 december

14:00 - 17:00 uur

Justitie en Veiligheid

Bescherming persoonsgegevens

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Periode

tot Toepassen
Filters wissen