Maandag 22 juli

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek brief kabinet over bericht 'Betrokkene transport fatale BUK-raket in 2017 opgepakt en veroordeeld'

E-mailprocedure

Woensdag 24 juli

tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Uitnodiging werkbezoek aan de Gemeenschappelijke Vreemdelingenlocatie (GVL) in Ter Apel

E-mailprocedure

Woensdag 28 augustus

tot 17:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek verplaatsen AO Justitiele Jeugd (i.v.m. uitnodigen minister VWS) en verlengen naar 4 uur

E-mailprocedure

Maandag 2 september

tot 18:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek aan ministers JenV en BuZa om brief over mogelijke uitlevering kroongetuige MH17 aan Rusland

E-mailprocedure

Woensdag 4 september

13:45 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Jeugdstraffen verhogen (verplaatst naar 25 september)

Petitie
14:00 - 14:30

Justitie en Veiligheid

Werkbezoek Malta en Sicilië

Delegatievergadering
Klompezaal  (besloten)
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Justitiële jeugd (verplaatst naar 25 september)

Algemeen overleg

Donderdag 5 september

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Ontwikkelingen rondom de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) (35000-VI-121)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (35225)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Politie

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Zondag 8 september

10:00 - 23:59

Justitie en Veiligheid

IPC asiel- en immigratiezaken

Werkbezoek
Helsinki, Finland

Maandag 9 september

00:01 - 17:00

Justitie en Veiligheid

IPC asiel- en immigratiezaken

Werkbezoek
Helsinki, Finland

Woensdag 11 september

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Internationale misdrijven (verplaatst naar 26 september van 10.00 tot 13.00 uur)

Algemeen overleg
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (verplaatst naar 12 september 2019)

Procedurevergadering

Donderdag 12 september

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele

Algemeen overleg
Troelstrazaal
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (34541)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Rechtspraak (verplaatst naar 26 september 2019)

Algemeen overleg
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Initiatiefnota van het lid Middendorp: Menselijke grip op algoritmen (35212)

Inbreng schriftelijk overleg
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Vrijdag 13 september

tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek vaststellen inbrengdatum schriftelijk overleg inzake Aanwijzing gemeenten wiet-experimenten

E-mailprocedure

Dinsdag 17 september

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek inzake wetgevingsoverleg over I&A-deel van de begroting

E-mailprocedure

Donderdag 19 september

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Kabinetsreactie nominatie van gemeenten voor deelname aan het experiment met een gesloten coffeeshopketen (34997-29) voorhang wijziging van artikel 2 van het ontwerp-besluit experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de aanwijzing van deelnemende gemeenten (34997-30)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Uitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74, met correcties in Trb. 2018, 200) (35259)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Maandag 23 september

10:00 - 23:59

Justitie en Veiligheid

Gezamenlijke parlementaire controlegroep EUROPOL

Werkbezoek
Brussel, België

Dinsdag 24 september

00:01 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Gezamenlijke parlementaire controlegroep EUROPOL

Werkbezoek
Brussel, België
tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek aanwezigheid staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat bij AO jaarwisseling

E-mailprocedure

Woensdag 25 september

10:00 - 12:30

Justitie en Veiligheid

Slachtofferbeleid

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Troelstrazaal
13:30 - 14:30

Justitie en Veiligheid

Gesprek met JJI Elker, locatie Veenhuizen, en JJI Het Keerpunt

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
16:45 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Jeugdstraffen verhogen

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
17:00 - 21:00

Justitie en Veiligheid

Justitiële jeugd

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Donderdag 26 september

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Internationale misdrijven (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
13:00 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Rechtspraak (verplaatst naar 13.30 tot 16.30 uur)

Algemeen overleg
13:30 - 16:30

Justitie en Veiligheid

Rechtspraak

Algemeen overleg
Klompezaal
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (35256)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord) (35249)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Dinsdag 1 oktober

tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Formele JBZ-Raad 7 en 8 oktober (Luxemburg) (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Inbreng schriftelijk overleg
16:30 - 17:30

Justitie en Veiligheid

PMJ-ramingen (Prognosemodel Justitiële ketens) tot en met 2024

Technische briefing
Troelstrazaal

Woensdag 2 oktober

10:00 - 11:30

Justitie en Veiligheid

Strafrechtketen

Technische briefing
Aletta Jacobszaal
13:00 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Bestuursrecht (verplaatst naar 10 oktober 2019)

Algemeen overleg
14:00 - 15:30

Justitie en Veiligheid

United Nations Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance

Gesprek
Klompezaal  (besloten)

Donderdag 3 oktober

10:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Formele JBZ-Raad 7 en 8 oktober (Luxemburg)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
12:00 - 14:30

Justitie en Veiligheid

Formele JBZ-Raad 7 en 8 oktober (Luxemburg) (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
13:15 - 16:15

Justitie en Veiligheid

Jaarwisseling (is verplaatst naar 9 oktober 2019)

Algemeen overleg
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische aard (35262)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Regels inzake invoering van een tijdelijke mogelijkheid voor experimenten in de rechtspleging (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging) (35263)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Vrijdag 4 oktober

tot 13:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek omzetten algemeen overleg bestuursrecht in schriftelijk overleg

E-mailprocedure

Dinsdag 8 oktober

16:30 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Misdaadgeld

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)

Woensdag 9 oktober

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Jaarwisseling

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Brandweer (is verplaatst naar 17 oktober 2019)

Algemeen overleg
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Donderdag 10 oktober

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Politie

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 tot aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek (35271)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Forensisch onderzoek (verplaatst naar 31 oktober)

Algemeen overleg
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Bestuursrecht

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Bestuursrecht (is omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg

Maandag 14 oktober

13:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34641)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Dinsdag 15 oktober

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek gesprek met Libanese parlementariërs inzake mensenhandel/mensensmokkel

E-mailprocedure
16:30 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Gesprek met de Hoge Raad

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)

Woensdag 16 oktober

10:00 - 11:30

Justitie en Veiligheid

Rechts-extremisme

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (geannuleerd)

Procedurevergadering

Donderdag 17 oktober

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Brandweer

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Cybersecurity (verplaatst naar 31 oktober 2019)

Algemeen overleg
tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Begroting Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (35300-VI)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 15:00

Justitie en Veiligheid

Voortgang Programma Rechtsbijstand

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Vrijdag 18 oktober

10:30 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Informele voorbereidingsgroep cybersecurity

Gesprek
tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek informatie nav schriftelijke vragen over het proces Wilders

E-mailprocedure

Vrijdag 25 oktober

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek inzake gijzeling journalist door rechter-commissaris

E-mailprocedure

Dinsdag 29 oktober

17:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Werkgroep conferentie rechtsstaat

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)

Woensdag 30 oktober

15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Cybersecurity

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Donderdag 31 oktober

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Forensisch onderzoek

Algemeen overleg
Klompezaal
15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Cybersecurity (is verplaatst naar 30 oktober 2019)

Algemeen overleg

Woensdag 6 november

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Internationale misdrijven

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 - 15:30

Justitie en Veiligheid

Rapport commissie Hoekstra inzake DNA

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (verplaatst naar 7 november 2019)

Procedurevergadering
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
16:30 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Rapport commissie Hoekstra inzake DNA (verplaatst naar 14.00 uur)

Gesprek

Donderdag 7 november

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Algemeen overleg
Troelstrazaal
13:30 - 14:30

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Woensdag 13 november

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

DNA-onderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Hoekstra

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
17:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Algemene Rekenkamer over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)

Donderdag 14 november

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Herijking ouderschap

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Vrijdag 15 november

10:00 - 23:59

Justitie en Veiligheid

Migratie

Werkbezoek
Italië  (besloten)

Zaterdag 16 november

00:01 - 23:59

Justitie en Veiligheid

Migratie

Werkbezoek
Italië  (besloten)

Zondag 17 november

00:01 - 23:59

Justitie en Veiligheid

Migratie

Werkbezoek
Italië  (besloten)

Maandag 18 november

00:01 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Migratie

Werkbezoek
Italië  (besloten)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

E-mailprocedure inzake procedurevergadering verplaatst naar dinsdag 19 november van 16.30 tot 17.30 uur

E-mailprocedure

Dinsdag 19 november

13:15 - 13:30

Justitie en Veiligheid

Vluchtelingenwerk Nederland inzake wachttijden voor asielaanvraag

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
16:30 - 16:45

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
16:30 - 17:30

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (verandering tijdsduur)

Procedurevergadering

Woensdag 20 november

14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (verplaatst naar 19 november)

Procedurevergadering

Dinsdag 26 november

13:30 - 13:45

Justitie en Veiligheid

LGBT Asylum Support inzake aanbieding petitie '#NietGayGenoeg 2.0'

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
16:30 - 17:30

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Woensdag 27 november

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Kansspelen

Algemeen overleg
Klompezaal
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Personen- en familierecht (verplaatst naar 11 december 2019)

Algemeen overleg
13:30 - 16:30

Justitie en Veiligheid

Slachtofferbeleid

Algemeen overleg
Klompezaal

Donderdag 28 november

10:00 - 12:30

Justitie en Veiligheid

Formele JBZ-Raad 2 en 3 december (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (35311)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:30 - 14:30

Justitie en Veiligheid

Formele JBZ-Raad 2 en 3 december

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid (26643-641)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Initiatiefnota van de leden Yesilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere aanpak van antisemitisme (35164) (nader verslag)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (35311)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Dinsdag 3 december

13:30 - 13:45

Justitie en Veiligheid

Detailhandel Nederland inzake aanbieding petitie/resultaten enquête over veiligheid op de winkelvloer

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Woensdag 4 december

10:30 - 11:30

Justitie en Veiligheid

Discriminatie en inclusie bij de politie

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Donderdag 5 december

10:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Mensenhandel

Algemeen overleg
Troelstrazaal
tot 10:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-VI)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35317)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Dinsdag 10 december

13:30 - 13:45

Justitie en Veiligheid

Detailhandel Nederland tot aanbieding petitie/resultaten enquête over veiligheid op de winkelvloer

Petitie
17:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Werkgroep conferentie rechtsstaat

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)

Woensdag 11 december

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Personen- en familierecht

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 10:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek feitenrelaas inzake afzeggen afspraak ambassadeur van Marokko met staatssecretaris Justitie en Veiligheid

E-mailprocedure
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Kansspelen (verplaatst naar 27 november 2019)

Algemeen overleg
16:30 - 17:30

Justitie en Veiligheid

Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)

Donderdag 12 december

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Beleidsvisie op filantropie (32740-21)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Evaluatie die intern is uitgevoerd naar het ambtelijke proces met betrekking tot de totstandkoming van en besluitvorming over het incidentenoverzicht zoals opgenomen in de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK) (35300-VI-9)

Inbreng feitelijke vragen
15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens) (verplaatst naar 19 december 2019)

Algemeen overleg

Woensdag 18 december

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Zeden

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
16:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Werkgroep conferentie rechtsstaat

Gesprek
Klompezaal  (besloten)

Donderdag 19 december

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Politie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen) (35348)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten)(35349)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
15:30 - 18:30

Justitie en Veiligheid

Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Dinsdag 7 januari

tot 12:00

Justitie en Veiligheid

E-mailprocedure Werkbezoek Nationaal Politielab AI op 13 januari 2020

E-mailprocedure

Dinsdag 14 januari

tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek uitstel inbrengdatum Artificiële Intelligentie bij de politie

E-mailprocedure
tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek tot verplaatsen wetgevingsoverleg op 20 januari 2020

E-mailprocedure
16:30 - 17:30

Justitie en Veiligheid

Hoge Raad

Gesprek
Klompezaal  (besloten)

Woensdag 15 januari

tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Werkbezoek Programma Vernieuwend Registeren (PVR) op 27 januari 2020

E-mailprocedure
tot 17:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek omzetten AO JBZ-raad (algemeen deel) in SO

E-mailprocedure

Donderdag 16 januari

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Gevangeniswezen (verplaatst naar 6 februari 2020)

Algemeen overleg
tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Voorstel gesprek tolken en vertalers, op woensdag 22/1 om 10:30 uur

E-mailprocedure
14:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Conferentie rechtsstaat

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Oude zaal
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Artificiële intelligentie bij de politie (26643-652) (verplaatst naar 6 februari 2020)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Beleidsdoorlichting van het begrotingsartikel 37.3 “De Terugkeer van Vreemdelingen” van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (33199-32)

Inbreng feitelijke vragen

Maandag 20 januari

14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (34491)

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Dinsdag 21 januari

tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Informele JBZ-Raad in Kroatië 23-24 januari 2020

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Aanbieden van een briefing over de kwetsbaarheid in de producten Citrix

E-mailprocedure

Woensdag 22 januari

10:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Informele JBZ-Raad in Kroatië 23-24 januari 2020 (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:30 - 11:30

Justitie en Veiligheid

Actiecomité tolken en vertalers

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Klompezaal
12:00 - 14:30

Justitie en Veiligheid

Informele JBZ-Raad in Kroatië 23-24 januari 2020 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg
Klompezaal
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:00 - 16:30

Justitie en Veiligheid

Delegatie-overleg werkbezoek Brussel 17 februari 2020

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)

Donderdag 23 januari

11:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Misdaadgeld: ‘Capaciteit, expertise, samenwerking en informatie-uitwisseling’

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Klompezaal
14:00 - 15:00

Justitie en Veiligheid

Kwetsbaarheid in producten Citrix

Technische briefing
Thorbeckezaal
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35355)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 16:00

Justitie en Veiligheid

Voorstel planning wetgevingsoverleg maandag 27 januari a.s.

E-mailprocedure

Vrijdag 24 januari

tot 10:00

Justitie en Veiligheid

Voorstel opzet rondetafelgesprek over de gevolgen van een (deel)verbod op consumentenvuurwerk

E-mailprocedure
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek wijziging datum inbreng feitelijke vragen AI Politie

E-mailprocedure

Maandag 27 januari

14:00 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen (35170)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
16:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstel wijzigingswet meldkamers (35065)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Woensdag 29 januari

tot 10:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek brief inzake forensische zorg tbv ao gevangeniswezen/tbs

E-mailprocedure
11:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Terrorisme

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Interne evaluatie van het incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK).

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Donderdag 30 januari

13:30 - 14:30

Justitie en Veiligheid

Eurocommissaris Johansson inzake het nieuwe migratiepact

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Geschilbeslechting en herstelrecht (verplaatst naar 20 februari)

Algemeen overleg
tot 17:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek om besloten technische briefing MH17

E-mailprocedure

Vrijdag 31 januari

10:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijkaanpak ondermijning Tilburg

Werkbezoek
Tilburg  (besloten)

Maandag 3 februari

14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging (35263)

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Dinsdag 4 februari

13:45 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Aanbieding rapport 'Code Rood' FNV Overheid' over werkdruk bij DJI

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage
17:00 - 19:00

Justitie en Veiligheid

Consumentenvuurwerk

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Woensdag 5 februari

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Criminaliteitsbestrijding

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (verplaatst naar 6 februari)

Procedurevergadering

Donderdag 6 februari

10:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Gevangeniswezen/tbs

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap (35367)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (verplaatst naar 15.00 uur)

Procedurevergadering
15:00 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Maandag 10 februari

tot 10:00

Justitie en Veiligheid

Artificiële intelligentie bij de politie

Inbreng feitelijke vragen

Woensdag 12 februari

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek omzetten algemeen overleg over brandweer in schriftelijk overleg

E-mailprocedure
16:30 - 17:30

Justitie en Veiligheid

BIT-advies PVR-Winkeldiefstal bij de politie

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Donderdag 13 februari

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Artificiële intelligentie bij de politie (verplaatst naar 10 februari 2020 om 10.00 uur)

Inbreng feitelijke vragen
14:15 - 16:15

Justitie en Veiligheid

Genitale verminking

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
17:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

MH17 (verplaatst naar 17.30 uur)

Technische briefing
17:30 - 18:30

Justitie en Veiligheid

MH17

Technische briefing
Klompezaal  (besloten)

Maandag 17 februari

10:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Werkprogramma van de Europese Commissie

Werkbezoek
Brussel  (besloten)

Dinsdag 18 februari

17:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Onderzoek inzetbaarheid van de politie door Algemene Rekenkamer

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)

Woensdag 19 februari

tot 10:00

Justitie en Veiligheid

Brandweer

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Brandweer (is omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
16:30 - 19:30

Justitie en Veiligheid

Tolken en vertalers

Algemeen overleg
Klompezaal

Donderdag 20 februari

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Geschilbeslechting en herstelrecht

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Politie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Wet op rechterlijke organisatie in verband met het wegnemen van belemmeringen voor gerechten bij het verlenen van onderlinge bijstand in geval van gebrek aan voldoende zittingscapaciteit (35375)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34605)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Gesprek Libanese parlementaire delegatie over mensenhandel en slachtofferbescherming

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)

Maandag 24 februari

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Toezeggingen naar aanleiding van het debat van 28 januari 2020 inzake rapporten Inspectie JenV (28844-198)

Inbreng feitelijke vragen

Dinsdag 3 maart

13:15 - 13:30

Justitie en Veiligheid

Extra-procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal
13:30 - 13:45

Justitie en Veiligheid

Rapport CKM over kindermisbruik

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek AO extra JBZ raad, vandaag nog te houden

E-mailprocedure
16:30 - 17:30

Justitie en Veiligheid

Gebruik van tipgelden bij de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Technische briefing
Klompezaal  (besloten)
18:00 - 20:00

Justitie en Veiligheid

Extra JBZ-Raad d.d. 4 maart 2020 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Woensdag 4 maart

10:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Strafrechtelijke onderwerpen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Strafrechtelijke onderwerpen (verplaatst naar 10.00 uur)

Algemeen overleg
15:00 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Parlementaire delegatie Mongolië (zal geen doorgang vinden)

Gesprek
Geannuleerd

Donderdag 5 maart

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Slachtofferbeleid (verplaatst naar 13 mei 2020)

Algemeen overleg
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Goedkeuring van het op 22 oktober 2015 te Riga tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2016, 180) (35381-(R2143))

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Uitleveringswet, het Wetboek van Strafrecht BES en het Wetboek van Strafvordering ter uitvoering van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (35382)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Strafrechtketen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Vrijdag 6 maart

tot 16:00

Justitie en Veiligheid

Voorstel adviesaanvraag over de aanbesteding van tolk- en vertaaldiensten

E-mailprocedure

Woensdag 11 maart

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Achterlating van minderjarigen in het buitenland (verplaatst naar 18 maart 2020)

Algemeen overleg
10:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

JBZ-Raad in Brussel 12-13 maart 2020

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
12:00 - 14:30

Justitie en Veiligheid

JBZ-Raad in Brussel 12-13 maart 2020 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Donderdag 12 maart

10:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Vreemdelingen- en asielbeleid (voortzetting)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht BES ter uitvoering van het op 4 april 2014 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (Trb. 2019, 140 en Trb. 2020, 3) (35390)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Overzicht op hoofdlijnen Citrix-kwetsbaarheden (26643-660) (is omgezet in een algemeen overleg op 16 april 2020)

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd

Woensdag 18 maart

10:30 - 11:00

Justitie en Veiligheid

Extra-procedurevergadering (geannuleerd i.v.m. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Achterlating van minderjarigen in het buitenland (verplaatst naar 23 april)

Algemeen overleg

Donderdag 19 maart

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Gespreksverslag onderzoek Poch (35300-VI-112)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Reactie op het rapport ‘Tussen ambt en markt’ van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (29279-574)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Twee verzoeken aangaande het onderzoek digitalisering van de strafrechtketen

E-mailprocedure
15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Gesubsidieerde rechtsbijstand (verplaatst naar 15 april 2020)

Algemeen overleg

Vrijdag 20 maart

tot 15:00

Justitie en Veiligheid

Procesvoorstel behandeling WHOA

E-mailprocedure

Dinsdag 24 maart

tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek inzake gesprek over het Engelse Cifas-systeem

E-mailprocedure

Woensdag 25 maart

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Boa's (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
tot 10:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek schriftelijk overleg over Corona maatregelen asielketen

E-mailprocedure
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek inzake testament opstellen moet nu ook via skype kunnen

E-mailprocedure
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
16:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Visumcode (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Technische briefing

Donderdag 26 maart

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Kinderdwangarbeid (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2018/1805 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 inzake de wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen (PbEU 2018, L 303/1) (35402)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Ontwerpbesluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op afstand) (33996-76)

Inbreng schriftelijk overleg
15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Financieel-economische criminaliteit (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg

Dinsdag 31 maart

tot 16:00

Justitie en Veiligheid

Uitwerking van de maatregelen in de asielketen met betrekking tot het coronavirus (19637-2592)

Inbreng schriftelijk overleg

Woensdag 1 april

tot 10:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek reactie minister voor Rechtsbescherming op brief NOvA inzake extra steunmaatregelen voor sociale advocatuur

E-mailprocedure

Donderdag 2 april

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Politie (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg

Vrijdag 3 april

tot 12:00

Justitie en Veiligheid

ANNULEREN/OMZETTEN commissieactiviteiten ivm verlenging maatregelen nav Coronovirus

E-mailprocedure
tot 16:00

Justitie en Veiligheid

Geannoteerde agenda informele JBZ-Raad op 6 april 2020 via videoconferentie

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 7 april

tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek om reactie minister J&V op noodkreet tolken en vertalers

E-mailprocedure
12:15 - 13:15

Justitie en Veiligheid

Procedurevergadering (videoconferentie) in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen

Procedurevergadering
16:30 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV's) (tot nader order uitgesteld i.v.m. verlenging maatregelen coronavirus)

Technische briefing

Woensdag 8 april

14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (tot nader order uitgesteld i.v.m. verlenging maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering

Donderdag 9 april

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (35434)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Vrijdag 10 april

tot 15:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek om reactie op open brief inzake problemen binnen de justitiële inrichtingen i.v.m. het coronavirus

E-mailprocedure

Woensdag 15 april

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Gesubsidieerde rechtsbijstand en corona gerelateerde maatregelen in het gevangeniswezen en de rechtspraak

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Nationale veiligheid

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Gesubsidieerde rechtsbijstand (tot nader order uitgesteld i.v.m. verlenging maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg

Donderdag 16 april

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Cybersecurity

Inbreng schriftelijk overleg
15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Cybersecurity (tot nader order uitgesteld i.v.m. verlenging maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg

Vrijdag 17 april

tot 15:00

Justitie en Veiligheid

Inbrengdatum verslag wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (Kamerstuk 35439)

E-mailprocedure

Maandag 20 april

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Voorstel naar aanleiding van advies Parlementair Advocaat inzake aanbesteding tolk- en vertaaldiensten

E-mailprocedure

Woensdag 22 april

14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering

Donderdag 23 april

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Achterlating van minderjarigen in het buitenland (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (35439)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (35436)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Invoeringswet EOM (35429)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde te voorzien in een adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden (35428)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Vrijdag 24 april

tot 16:00

Justitie en Veiligheid

Informele JBZ-raad op dinsdag 28 april 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 28 april

tot 12:00

Justitie en Veiligheid

UITSTEL commissieactiviteiten tot 20 mei 2020

E-mailprocedure

Woensdag 29 april

tot 15:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek om schriftelijk overleg over brief inzake 'Contouren verbeterd stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen'

E-mailprocedure

Donderdag 30 april

tot 15:00

Justitie en Veiligheid

Vaststellen inbrengdatum verslag bij wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

E-mailprocedure

Maandag 4 mei

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek om brief nav berichtgeving '40.000 strafzaken liggen op de plank'

E-mailprocedure
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek toezending documenten inzake Julio Poch

E-mailprocedure

Maandag 11 mei

10:45 - 12:15

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
12:30 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Kamerstuk 35225) en Wet homologatie onderhands akkoord (Kamerstuk 35249)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Woensdag 13 mei

15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Slachtofferbeleid (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg

Donderdag 14 mei

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Bescherming persoonsgegevens (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
tot 10:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek om notaoverleg over toegenomen criminaliteit asielzoekers

E-mailprocedure
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Contouren verbeterd stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen (29628-945)

Inbreng schriftelijk overleg

Maandag 18 mei

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Samenwerkingsverband ten behoeve van kinderen in vreemdelingrechtelijke procedures (19637-2590)

Inbreng feitelijke vragen

Woensdag 20 mei

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers (35406)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (wordt tot nader order uitgesteld)

Procedurevergadering

Vrijdag 22 mei

tot 10:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek inzake QuickScan digitalisering strafrechtketen

E-mailprocedure

Dinsdag 26 mei

tot 15:00

Justitie en Veiligheid

Voorstel inbrengdatum schriftelijk overleg over de informele JBZ-raad van 4-5 juni per videoconferentie

E-mailprocedure

Woensdag 27 mei

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Brandweer (omgezet in een schriftelijk overleg over nationale veiligheid op 15 april 2020)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Donderdag 28 mei

tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 (35470-VI)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (vragen aan regering) (35470-VI-2)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (vragen aan Algemene Rekenkamer) (35470-VI-2)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 (35470-VI-1)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447) (verplaatst naar 27 mei 2020)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 16:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek geen onomkeerbare stappen inzake aanbesteding tolk- en vertaaldiensten

E-mailprocedure

Vrijdag 29 mei

tot 12:00

Justitie en Veiligheid

JBZ-Raad in Luxemburg 4-5 juni 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 2 juni

tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota (35450-VI)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek geactualiseerde sterkte-prognose van de politie t.b.v. notaoverleg over veiligheid

E-mailprocedure

Woensdag 3 juni

09:30 - 15:30

Justitie en Veiligheid

Asiel en migratie

Notaoverleg
Troelstrazaal
16:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding) (verplaatst naar 4 juni)

Procedurevergadering

Donderdag 4 juni

10:00 - 11:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
12:00 - 12:45

Justitie en Veiligheid

QuickScan digitalisering strafrechtketen (via videoverbinding)

Gesprek
Geannuleerd
13:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Algemene Rekenkamer over Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer  (besloten)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Beleidsreactie ZBO-evaluatie Onderzoeksraad voor veiligheid (25268-186)

Inbreng schriftelijk overleg

Maandag 8 juni

09:30 - 13:30

Justitie en Veiligheid

Veiligheid

Notaoverleg
Troelstrazaal

Dinsdag 9 juni

16:30 - 17:15

Justitie en Veiligheid

Gesprek met de Hoge Raad (via videoverbinding)

Gesprek
Vondelingkamer  (besloten)

Woensdag 10 juni

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

E-mailprocedure fysieke technische briefing kroongetuigeregeling

E-mailprocedure
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Politie (is omgezet in notaoverleg over veiligheid op 8 juni 2020)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Donderdag 11 juni

10:00 - 10:30

Justitie en Veiligheid

Videogesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

Gesprek
Vondelingkamer  (besloten)
10:45 - 11:15

Justitie en Veiligheid

Videogesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

Gesprek
Vondelingkamer  (besloten)
11:30 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Videogesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

Gesprek
Vondelingkamer  (besloten)
tot 13:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek over inhandenstelling nog te ontvangen wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19

E-mailprocedure
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND (35476)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Vrijdag 12 juni

tot 17:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek gezamenlijk algemeen overleg over digitalisering met commissie BiZa

E-mailprocedure

Maandag 15 juni

tot 17:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek overhandiging petitie(s) op korte termijn inzake het aangekondigde wetsvoorstel Tijdelijk wet COVID-19

E-mailprocedure
tot 20:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek toezending jaarverslag Openbaar Ministerie tbv wetgevingsoverleg

E-mailprocedure

Dinsdag 16 juni

13:30 - 13:45

Justitie en Veiligheid

Overhandiging petitie 'Nee tegen de spoedwet'

Petitie
Vondelingkamer
16:30 - 20:30

Justitie en Veiligheid

Jaarverslag en Slotwet 2019

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Woensdag 17 juni

tot 17:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek schriftelijk overleg over pro-anorexia coaches

E-mailprocedure

Donderdag 18 juni

tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek plenair aanmelden van de Tijdelijk wet opschorting dwangsommen IND

E-mailprocedure
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (35454)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb (35477)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Vrijdag 19 juni

tot 10:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek aanbieden Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens

E-mailprocedure
tot 10:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek petitieaanbieding 23 juni 2020

E-mailprocedure
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Seksueel misbruik door pro-anorexia coaches

Inbreng schriftelijk overleg
tot 15:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek aanmelding en behandeling voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (35406)

E-mailprocedure

Dinsdag 23 juni

tot 10:00

Justitie en Veiligheid

Verlenging duur notaoverleg justitieketen op 30 juni i.v.m. toevoeging VAO's

E-mailprocedure
13:00 - 13:15

Justitie en Veiligheid

Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (SNDR) inzake de Noodverordening

Petitie
Vondelingkamer
13:30 - 13:45

Justitie en Veiligheid

Overhandiging petitie 'Nee tegen de spoedwet'

Petitie
Vondelingkamer

Woensdag 24 juni

tot 13:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek aanbieden petitie seksuele intimidatie Nederland

E-mailprocedure

Dinsdag 30 juni

16:30 - 21:00

Justitie en Veiligheid

Justitieketen

Notaoverleg
Oude zaal

Woensdag 1 juli

09:30 - 13:30

Justitie en Veiligheid

Initiatiefnota 'Over een effectievere aanpak van antisemitisme' (aanvangstijdstip gewijzigd naar 10.00 uur)

Notaoverleg
10:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Initiatiefnota 'Over een effectievere aanpak van antisemitisme'

Notaoverleg
Thorbeckezaal
14:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Initiatiefnota 'Over een effectievere aanpak van antisemitisme' (aanvangstijd gewijzigd naar 9.30 uur)

Notaoverleg
14:30 - 15:00

Justitie en Veiligheid

Aanbieding jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens (via videoverbinding)

Gesprek
Vondelingkamer

Donderdag 2 juli

09:30 - 09:45

Justitie en Veiligheid

Petitieaanbieding inzake seksuele intimidatie in Nederland (via videoverbinding)

Petitie
Vondelingkamer
10:00 - 11:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Informele JBZ-raad d.d. 6 en 7 juli 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Donderdag 3 september

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Beleidsreactie inzake beleidsdoorlichting multisystemen 2012-2018 (33199-35)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden) (35482)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Donderdag 10 september

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (35498)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen (35501)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Donderdag 24 september

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Beleidsdoorlichting Internationale Samenwerkingsoperaties 2012-2017 (33199-36)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Ouderschap en adoptie

Inbreng schriftelijk overleg

Donderdag 1 oktober

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Ondertekening Memorandum of Understanding (MoU) met Griekenland over het samenwerkingsverband ter verbetering van het voogdijsysteem en de opvang van amv’s in Griekenland (27062-112)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Landenbeleid Guinee, Syrië en Libië

Inbreng feitelijke vragen

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen