Maandag 22 juli

14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek brief kabinet over bericht 'Betrokkene transport fatale BUK-raket in 2017 opgepakt en veroordeeld'

E-mailprocedure

Woensdag 24 juli

12:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Uitnodiging werkbezoek aan de Gemeenschappelijke Vreemdelingenlocatie (GVL) in Ter Apel

E-mailprocedure

Woensdag 28 augustus

17:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek verplaatsen AO Justitiele Jeugd (i.v.m. uitnodigen minister VWS) en verlengen naar 4 uur

E-mailprocedure

Maandag 2 september

18:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek aan ministers JenV en BuZa om brief over mogelijke uitlevering kroongetuige MH17 aan Rusland

E-mailprocedure

Woensdag 4 september

13:45 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Jeugdstraffen verhogen (verplaatst naar 25 september)

Petitie
14:00 - 14:30

Justitie en Veiligheid

Werkbezoek Malta en Sicilië

Delegatievergadering
Klompezaal  (besloten)
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Justitiële jeugd (verplaatst naar 25 september)

Algemeen overleg

Donderdag 5 september

14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Ontwikkelingen rondom de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) (35000-VI-121)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (35225)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Politie

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Zondag 8 september

10:00 - 23:59

Justitie en Veiligheid

IPC asiel- en immigratiezaken

Werkbezoek
Helsinki, Finland

Maandag 9 september

00:01 - 17:00

Justitie en Veiligheid

IPC asiel- en immigratiezaken

Werkbezoek
Helsinki, Finland

Woensdag 11 september

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Internationale misdrijven (verplaatst naar 26 september van 10.00 tot 13.00 uur)

Algemeen overleg
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (verplaatst naar 12 september 2019)

Procedurevergadering

Donderdag 12 september

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (34541)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Rechtspraak (verplaatst naar 26 september 2019)

Algemeen overleg
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Initiatiefnota van het lid Middendorp: Menselijke grip op algoritmen (35212)

Inbreng schriftelijk overleg
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Vrijdag 13 september

12:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek vaststellen inbrengdatum schriftelijk overleg inzake Aanwijzing gemeenten wiet-experimenten

E-mailprocedure

Dinsdag 17 september

14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek inzake wetgevingsoverleg over I&A-deel van de begroting

E-mailprocedure

Donderdag 19 september

14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Kabinetsreactie nominatie van gemeenten voor deelname aan het experiment met een gesloten coffeeshopketen (34997-29) voorhang wijziging van artikel 2 van het ontwerp-besluit experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de aanwijzing van deelnemende gemeenten (34997-30)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Uitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74, met correcties in Trb. 2018, 200) (35259)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Maandag 23 september

10:00 - 23:59

Justitie en Veiligheid

Gezamenlijke parlementaire controlegroep EUROPOL

Werkbezoek
Brussel, België

Dinsdag 24 september

00:01 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Gezamenlijke parlementaire controlegroep EUROPOL

Werkbezoek
Brussel, België
12:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek aanwezigheid staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat bij AO jaarwisseling

E-mailprocedure

Woensdag 25 september

10:00 - 12:30

Justitie en Veiligheid

Slachtofferbeleid

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Troelstrazaal
13:30 - 14:30

Justitie en Veiligheid

Gesprek met JJI Elker, locatie Veenhuizen, en JJI Het Keerpunt

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
16:45 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Jeugdstraffen verhogen

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
17:00 - 21:00

Justitie en Veiligheid

Justitiële jeugd

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Donderdag 26 september

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Internationale misdrijven (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
13:00 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Rechtspraak (verplaatst naar 13.30 tot 16.30 uur)

Algemeen overleg
13:30 - 16:30

Justitie en Veiligheid

Rechtspraak

Algemeen overleg
Klompezaal
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (35256)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord) (35249)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Dinsdag 1 oktober

12:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Formele JBZ-Raad 7 en 8 oktober (Luxemburg) (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Inbreng schriftelijk overleg
16:30 - 17:30

Justitie en Veiligheid

PMJ-ramingen (Prognosemodel Justitiële ketens) tot en met 2024

Technische briefing
Troelstrazaal

Woensdag 2 oktober

10:00 - 11:30

Justitie en Veiligheid

Strafrechtketen

Technische briefing
Aletta Jacobszaal
13:00 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Bestuursrecht (verplaatst naar 10 oktober 2019)

Algemeen overleg
14:00 - 15:30

Justitie en Veiligheid

United Nations Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance

Gesprek
Klompezaal  (besloten)

Donderdag 3 oktober

10:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Formele JBZ-Raad 7 en 8 oktober (Luxemburg)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
12:00 - 14:30

Justitie en Veiligheid

Formele JBZ-Raad 7 en 8 oktober (Luxemburg) (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
13:15 - 16:15

Justitie en Veiligheid

Jaarwisseling (is verplaatst naar 9 oktober 2019)

Algemeen overleg
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische aard (35262)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Regels inzake invoering van een tijdelijke mogelijkheid voor experimenten in de rechtspleging (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging) (35263)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Vrijdag 4 oktober

13:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek omzetten algemeen overleg bestuursrecht in schriftelijk overleg

E-mailprocedure

Dinsdag 8 oktober

16:30 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Misdaadgeld

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)

Woensdag 9 oktober

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Jaarwisseling

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Brandweer (is verplaatst naar 17 oktober 2019)

Algemeen overleg
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Donderdag 10 oktober

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Politie

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 tot aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek (35271)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Forensisch onderzoek (verplaatst naar 31 oktober)

Algemeen overleg
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Bestuursrecht

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Bestuursrecht (is omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg

Maandag 14 oktober

13:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34641)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Dinsdag 15 oktober

14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek gesprek met Libanese parlementariërs inzake mensenhandel/mensensmokkel

E-mailprocedure
16:30 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Gesprek met de Hoge Raad

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)

Woensdag 16 oktober

10:00 - 11:30

Justitie en Veiligheid

Rechts-extremisme

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (geannuleerd)

Procedurevergadering

Donderdag 17 oktober

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Brandweer

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Cybersecurity (verplaatst naar 31 oktober 2019)

Algemeen overleg
12:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Begroting Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (35300-VI)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 15:00

Justitie en Veiligheid

Voortgang Programma Rechtsbijstand

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Vrijdag 18 oktober

10:30 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Informele voorbereidingsgroep cybersecurity

Gesprek
12:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek informatie nav schriftelijke vragen over het proces Wilders

E-mailprocedure

Vrijdag 25 oktober

14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek inzake gijzeling journalist door rechter-commissaris

E-mailprocedure

Dinsdag 29 oktober

17:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Werkgroep conferentie rechtsstaat

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)

Woensdag 30 oktober

15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Cybersecurity

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Donderdag 31 oktober

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Forensisch onderzoek

Algemeen overleg
Klompezaal
15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Cybersecurity (is verplaatst naar 30 oktober 2019)

Algemeen overleg

Woensdag 6 november

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Internationale misdrijven

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 - 15:30

Justitie en Veiligheid

Rapport commissie Hoekstra inzake DNA

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (verplaatst naar 7 november 2019)

Procedurevergadering
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
16:30 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Rapport commissie Hoekstra inzake DNA (verplaatst naar 14.00 uur)

Gesprek

Donderdag 7 november

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Algemeen overleg
Troelstrazaal
13:30 - 14:30

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Woensdag 13 november

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

DNA-onderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Hoekstra

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
17:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Algemene Rekenkamer over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)

Donderdag 14 november

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Herijking ouderschap

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Vrijdag 15 november

10:00 - 23:59

Justitie en Veiligheid

Migratie

Werkbezoek
Italië  (besloten)

Zaterdag 16 november

00:01 - 23:59

Justitie en Veiligheid

Migratie

Werkbezoek
Italië  (besloten)

Zondag 17 november

00:01 - 23:59

Justitie en Veiligheid

Migratie

Werkbezoek
Italië  (besloten)

Maandag 18 november

00:01 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Migratie

Werkbezoek
Italië  (besloten)
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

E-mailprocedure inzake procedurevergadering verplaatst naar dinsdag 19 november van 16.30 tot 17.30 uur

E-mailprocedure

Dinsdag 19 november

13:15 - 13:30

Justitie en Veiligheid

Vluchtelingenwerk Nederland inzake wachttijden voor asielaanvraag

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
16:30 - 16:45

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
16:30 - 17:30

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (verandering tijdsduur)

Procedurevergadering

Woensdag 20 november

14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (verplaatst naar 19 november)

Procedurevergadering

Dinsdag 26 november

13:30 - 13:45

Justitie en Veiligheid

LGBT Asylum Support inzake aanbieding petitie '#NietGayGenoeg 2.0'

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
16:30 - 17:30

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Woensdag 27 november

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Kansspelen

Algemeen overleg
Klompezaal
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Personen- en familierecht (verplaatst naar 11 december 2019)

Algemeen overleg
13:30 - 16:30

Justitie en Veiligheid

Slachtofferbeleid

Algemeen overleg
Klompezaal

Donderdag 28 november

10:00 - 12:30

Justitie en Veiligheid

Formele JBZ-Raad 2 en 3 december (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
12:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (35311)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:30 - 14:30

Justitie en Veiligheid

Formele JBZ-Raad 2 en 3 december

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid (26643-641)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Initiatiefnota van de leden Yesilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere aanpak van antisemitisme (35164) (nader verslag)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (35311)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Dinsdag 3 december

13:30 - 13:45

Justitie en Veiligheid

Detailhandel Nederland inzake aanbieding petitie/resultaten enquête over veiligheid op de winkelvloer

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Woensdag 4 december

10:30 - 11:30

Justitie en Veiligheid

Discriminatie en inclusie bij de politie

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Donderdag 5 december

10:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Mensenhandel

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 10:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-VI)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35317)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Dinsdag 10 december

13:30 - 13:45

Justitie en Veiligheid

Detailhandel Nederland tot aanbieding petitie/resultaten enquête over veiligheid op de winkelvloer

Petitie
17:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Werkgroep conferentie rechtsstaat

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)

Woensdag 11 december

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Personen- en familierecht

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 10:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek feitenrelaas inzake afzeggen afspraak ambassadeur van Marokko met staatssecretaris Justitie en Veiligheid

E-mailprocedure
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Kansspelen (verplaatst naar 27 november 2019)

Algemeen overleg
16:30 - 17:30

Justitie en Veiligheid

Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)

Donderdag 12 december

14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Beleidsvisie op filantropie (32740-21)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Evaluatie die intern is uitgevoerd naar het ambtelijke proces met betrekking tot de totstandkoming van en besluitvorming over het incidentenoverzicht zoals opgenomen in de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK) (35300-VI-9)

Inbreng feitelijke vragen
15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens) (verplaatst naar 19 december 2019)

Algemeen overleg

Woensdag 18 december

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Zeden

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
16:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Werkgroep conferentie rechtsstaat

Gesprek
Klompezaal  (besloten)

Donderdag 19 december

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Politie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen) (35348)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten)(35349)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
15:30 - 18:30

Justitie en Veiligheid

Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Dinsdag 7 januari

12:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

E-mailprocedure Werkbezoek Nationaal Politielab AI op 13 januari 2020

E-mailprocedure

Dinsdag 14 januari

12:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek uitstel inbrengdatum Artificiële Intelligentie bij de politie

E-mailprocedure
12:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek tot verplaatsen wetgevingsoverleg op 20 januari 2020

E-mailprocedure
16:30 - 17:30

Justitie en Veiligheid

Hoge Raad

Gesprek
Klompezaal  (besloten)

Woensdag 15 januari

12:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Werkbezoek Programma Vernieuwend Registeren (PVR) op 27 januari 2020

E-mailprocedure
17:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek omzetten AO JBZ-raad (algemeen deel) in SO

E-mailprocedure

Donderdag 16 januari

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Gevangeniswezen (verplaatst naar 6 februari 2020)

Algemeen overleg
12:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Voorstel gesprek tolken en vertalers, op woensdag 22/1 om 10:30 uur

E-mailprocedure
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Artificiële intelligentie bij de politie (26643-652) (verplaatst naar 6 februari 2020)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Beleidsdoorlichting van het begrotingsartikel 37.3 “De Terugkeer van Vreemdelingen” van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (33199-32)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Conferentie rechtsstaat

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Oude zaal

Maandag 20 januari

14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (34491)

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Dinsdag 21 januari

12:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Informele JBZ-Raad in Kroatië 23-24 januari 2020

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Aanbieden van een briefing over de kwetsbaarheid in de producten Citrix

E-mailprocedure

Woensdag 22 januari

10:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Informele JBZ-Raad in Kroatië 23-24 januari 2020 (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:30 - 11:30

Justitie en Veiligheid

Actiecomité tolken en vertalers

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Klompezaal
12:00 - 14:30

Justitie en Veiligheid

Informele JBZ-Raad in Kroatië 23-24 januari 2020 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg
Klompezaal
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:00 - 16:30

Justitie en Veiligheid

Delegatie-overleg werkbezoek Brussel 17 februari 2020

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)

Donderdag 23 januari

11:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Misdaadgeld: ‘Capaciteit, expertise, samenwerking en informatie-uitwisseling’

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Klompezaal
14:00 - 15:00

Justitie en Veiligheid

Kwetsbaarheid in producten Citrix

Technische briefing
Thorbeckezaal
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35355)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16:00 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Voorstel planning wetgevingsoverleg maandag 27 januari a.s.

E-mailprocedure

Vrijdag 24 januari

10:00 - 10:00

Justitie en Veiligheid

Voorstel opzet rondetafelgesprek over de gevolgen van een (deel)verbod op consumentenvuurwerk

E-mailprocedure
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek wijziging datum inbreng feitelijke vragen AI Politie

E-mailprocedure

Maandag 27 januari

14:00 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen (35170)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
16:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstel wijzigingswet meldkamers (35065)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Woensdag 29 januari

11:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Terrorisme

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Interne evaluatie van het incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK).

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Donderdag 30 januari

13:30 - 14:30

Justitie en Veiligheid

Eurocommissaris Johansson inzake het nieuwe migratiepact

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Geschilbeslechting en herstelrecht (verplaatst naar 20 februari)

Algemeen overleg

Vrijdag 31 januari

10:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijkaanpak ondermijning Tilburg

Werkbezoek
Tilburg  (besloten)

Maandag 3 februari

14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging (35263)

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Dinsdag 4 februari

17:00 - 19:00

Justitie en Veiligheid

Consumentenvuurwerk

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Woensdag 5 februari

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Criminaliteitsbestrijding

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Donderdag 6 februari

10:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Gevangeniswezen/tbs

Algemeen overleg
Klompezaal
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap (35367)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Maandag 10 februari

10:00 - 10:00

Justitie en Veiligheid

Artificiële intelligentie bij de politie

Inbreng feitelijke vragen

Woensdag 12 februari

16:30 - 17:30

Justitie en Veiligheid

BIT-advies PVR-Winkeldiefstal bij de politie

Technische briefing

Donderdag 13 februari

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Artificiële intelligentie bij de politie (verplaatst naar 10 februari 2020 om 10.00 uur)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 16:30

Justitie en Veiligheid

Genitale verminking

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Klompezaal

Maandag 17 februari

10:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Werkprogramma van de Europese Commissie

Werkbezoek
Brussel  (besloten)

Woensdag 19 februari

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Brandweer

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Donderdag 20 februari

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Geschilbeslechting en herstelrecht

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Politie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Woensdag 4 maart

14:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Strafrechtelijke onderwerpen

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Donderdag 5 maart

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Slachtofferbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal
15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Strafrechtketen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Woensdag 11 maart

10:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

JBZ-Raad in Brussel 12-13 maart 2020

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Achterlating van minderjarigen in het buitenland (verplaatst naar 18 maart 2020)

Algemeen overleg
12:00 - 14:30

Justitie en Veiligheid

JBZ-Raad in Brussel 12-13 maart 2020 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Woensdag 18 maart

14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Achterlating van minderjarigen in het buitenland

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Donderdag 19 maart

15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Woensdag 25 maart

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Boa's

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Donderdag 2 april

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Politie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Dinsdag 7 april

16:30 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV's)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)

Woensdag 8 april

14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Woensdag 22 april

14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Woensdag 13 mei

10:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Politie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Woensdag 20 mei

14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Woensdag 3 juni

10:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

JBZ-Raad in Luxemburg 4-5 juni 2020

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
12:00 - 14:30

Justitie en Veiligheid

JBZ-Raad in Luxemburg 4-5 juni 2020 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Woensdag 17 juni

14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Woensdag 1 juli

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Politie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen