Maandag 20 mei

08:00 - 18:00

Financiën

Verantwoordingsactiviteit: V-100

Vergadering
12:30 - 13:30

Financiën

Voorbereidingsgroep Accountability Hack (Schaepmankamer)

Vergadering

Dinsdag 21 mei

14:00 - 14:00

Financiën

Nieuw anti-omkopingsbeleid voor de exportkredietverzekering

Inbreng schriftelijk overleg
14:20 - 15:20

Financiën

Voorbereidingsgroep Werkafspraken informatievoorziening financiële sector (Oudkamer)

Vergadering

Woensdag 22 mei

10:15 - 11:15

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
14:00 - 17:00

Financiën

Rondetafelgesprek UBO-register

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Troelstrazaal
15:00 - 15:00

Financiën

[SPOED: E-MAILPROCEDURE] - Voorstel om Verantwoordingsdebat nog volgende week in te plannen zonder de minister-president

E-mailprocedure

Donderdag 23 mei

14:00 - 14:00

Financiën

Verantwoordingsonderzoek 2018 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen gesteld aan het kabinet)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Jaarverslag ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018 (IX)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Financieel Jaarverslag van het Rijk 2018

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Staat van de rijksverantwoording 2018 (vragen gesteld aan het kabinet)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Slotwet ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) over 2018

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Verantwoordingsonderzoek 2018 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Staat van de rijksverantwoording 2018 (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Rapport bij de Nationale Verklaring 2019 (vragen gesteld aan het kabinet)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Rapport bij de Nationale Verklaring 2019 (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer).

Inbreng feitelijke vragen

Maandag 27 mei

14:00 - 14:00

Financiën

Werkgroep kapitaalmarktunie

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

[E-MAILPROCEDURE] - Voorstel om af te zien van het houden van het op 3 juni geplande WGO inzake de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht (35 003) en de Wijzigingswet financiële markten 2019 (35 117)

E-mailprocedure

Woensdag 29 mei

09:45 - 11:15

Financiën

Besloten gesprek met delegatie uit de Bundestag (Finanzausschuss)

Gesprek
Klompezaal  (besloten)
11:15 - 11:45

Financiën

Voorbereidingsgroep EMU-conferentie

Vergadering
Klompezaal  (besloten)
14:00 - 16:30

Financiën

Belastingafdracht multinationals

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
14:00 - 14:00

Financiën

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (35 179)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Maandag 3 juni

13:00 - 15:00

Financiën

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd
15:30 - 17:30

Financiën

Wijzigingswet financiële markten 2019

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd

Dinsdag 4 juni

17:30 - 20:30

Financiën

Vernieuwde rulingpraktijk

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Woensdag 5 juni

10:00 - 13:00

Financiën

Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane (Verplaatst naar 2 juli 2019)

Algemeen overleg
15:15 - 15:30

Financiën

Voorbereidingsgroep werkbezoek aan Japan (Wttewaall van Stoetwegenzaal)

Vergadering
15:30 - 16:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
18:00 - 21:00

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Vrijdag 7 juni

14:00 - 14:00

Financiën

Vraagstelling wetenschappelijke factsheets Wet vliegbelasting en Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

E-mailprocedure

Dinsdag 11 juni

14:00 - 14:00

Financiën

Voorjaarsnota 2019

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota 2019)

Inbreng feitelijke vragen
16:00 - 17:00

Financiën

Algemene Rekenkamer over onderzoek naar datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst -- geannuleerd --

Technische briefing
Geannuleerd

Woensdag 12 juni

10:00 - 12:00

Financiën

Openbaar gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel

Gesprek
Thorbeckezaal
14:00 - 18:00

Financiën

Financiële markten

Algemeen overleg
Troelstrazaal
18:00 - 18:00

Financiën

Voorstel van de leden Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) over stukken m.b.t. de CAF-11-zaak

E-mailprocedure

Donderdag 13 juni

10:00 - 14:00

Financiën

Geld en schuld

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 14:00

Financiën

Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de aanbesteding van het produceren van munten en het afschaffen van beleggingsmunten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Vrijdag 14 juni

14:00 - 14:00

Financiën

Richting een oplossing voor ouders in de CAF 11-zaak (kinderopvangtoeslag)

Inbreng feitelijke vragen

Maandag 17 juni

16:00 - 18:00

Financiën

Accountability Hack Meetup

Vergadering
Rooksalon - Stadhouderskamer

Dinsdag 18 juni

13:00 - 14:00

Financiën

(Aanvullende) voorlichting van de Raad van State over het Stabiliteits- en Groeipact

Technische briefing
Klompezaal  (besloten)

Woensdag 19 juni

10:00 - 14:00

Financiën

Belastingdienst

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
15:30 - 16:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Donderdag 20 juni

12:30 - 13:30

Financiën

Voorbereidingsgroep rapporteurs toepassing artikel 3.1 CW 2016 (Oudkamer)

Vergadering
13:30 - 14:30

Financiën

Gesprek met deskundigen ter voorbereiding op het werkbezoek aan Japan

Gesprek
Troelstrazaal  (besloten)
13:30 - 15:00

Financiën

Gesprek met Eurocommissaris Moscovici (economische en financiële zaken, belastingen en douane) - wordt verplaatst

Gesprek

Dinsdag 25 juni

14:00 - 14:00

Financiën

Wet vliegbelasting

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:15 - 14:45

Financiën

Voorbereidingsgroep Werkafspraken informatievoorziening financiële sector (Oudkamer)

Vergadering

Woensdag 26 juni

11:30 - 12:15

Financiën

Algemene Rekenkamer over onderzoek naar forfaits als fiscaal instrument

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
12:15 - 13:00

Financiën

Algemene Rekenkamer over onderzoek naar fiscale stimulering elektrisch rijden

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
19:00 - 21:30

Financiën

Jaarverslag 2018 ministerie Financiën en Nationale Schuld en Slotwet 2018

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Donderdag 27 juni

09:30 - 13:30

Financiën

Fiscale beleidsagenda 2019

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Dinsdag 2 juli

13:15 - 14:00

Financiën

Delegatievergadering werkbezoek Japan (alleen voor delegatieleden)

Delegatievergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
14:00 - 14:00

Financiën

BNC-fiche: Mededeling Fraudebestrijdingsstrategie

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Financiën

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
18:00 - 21:00

Financiën

Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg

Woensdag 3 juli

10:00 - 13:00

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Donderdag 4 juli

10:30 - 11:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
13:00 - 16:00

Financiën

Stopzetten kinderopvangtoeslag

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Zaterdag 6 juli

12:00 - 23:59

Financiën

Werkbezoek Japan

Werkbezoek
Tokio  (besloten)

Zondag 7 juli

00:01 - 23:59

Financiën

Werkbezoek Japan

Werkbezoek
Tokio  (besloten)

Maandag 8 juli

00:01 - 23:59

Financiën

Werkbezoek Japan

Werkbezoek
Tokio  (besloten)

Dinsdag 9 juli

00:01 - 23:59

Financiën

Werkbezoek Japan

Werkbezoek
Tokio  (besloten)

Woensdag 10 juli

00:01 - 23:59

Financiën

Werkbezoek Japan

Werkbezoek
Tokio  (besloten)

Donderdag 11 juli

00:01 - 23:59

Financiën

Werkbezoek Japan

Werkbezoek
Tokio  (besloten)

Vrijdag 12 juli

00:01 - 23:59

Financiën

Werkbezoek Japan

Werkbezoek
Tokio  (besloten)

Zaterdag 13 juli

00:01 - 12:00

Financiën

Werkbezoek Japan

Werkbezoek
Tokio  (besloten)

Maandag 2 september

10:30 - 13:30

Financiën

Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Makten (AFM)

Werkbezoek
Amsterdam  (besloten)
14:00 - 17:00

Financiën

Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)

Werkbezoek
Amsterdan  (besloten)

Woensdag 4 september

10:15 - 13:15

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Woensdag 11 september

10:30 - 11:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Donderdag 12 september

14:00 - 14:00

Financiën

Rapport Algemene Rekenkamer "Datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst"

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 24 september

16:30 - 19:30

Financiën

Effecten van het ECB-beleid

Algemeen overleg
Klompezaal

Woensdag 25 september

10:30 - 11:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Dinsdag 1 oktober

16:30 - 19:30

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Vrijdag 4 oktober

08:30 - 21:00

Financiën

Accountability Hack 2019 (Statenpassage)

Vergadering

Woensdag 9 oktober

14:00 - 14:00

Financiën

Pakket Belastingplan 2020

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Woensdag 16 oktober

15:30 - 16:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Troelstrazaal
16:30 - 18:30

Financiën

IMF

Algemeen overleg
Klompezaal

Maandag 28 oktober

11:00 - 19:00

Financiën

Pakket Belastingplan 2020

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Maandag 4 november

11:00 - 23:00

Financiën

Pakket Belastingplan 2020

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Woensdag 6 november

10:15 - 13:15

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
15:30 - 16:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Donderdag 14 november

10:15 - 12:15

Financiën

Toekomst van de Volksbank

Algemeen overleg
Klompezaal

Woensdag 20 november

15:30 - 16:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Donderdag 28 november

10:15 - 13:15

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Woensdag 4 december

10:30 - 11:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Woensdag 18 december

15:30 - 16:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen