Maandag 20 mei

08:00 - 18:00

Financiën

Verantwoordingsactiviteit: V-100

Vergadering
12:30 - 13:30

Financiën

Voorbereidingsgroep Accountability Hack (Schaepmankamer)

Vergadering

Dinsdag 21 mei

14:00 - 14:00

Financiën

Nieuw anti-omkopingsbeleid voor de exportkredietverzekering

Inbreng schriftelijk overleg
14:20 - 15:20

Financiën

Voorbereidingsgroep Werkafspraken informatievoorziening financiële sector (Oudkamer)

Vergadering

Woensdag 22 mei

10:15 - 11:15

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
14:00 - 17:00

Financiën

Rondetafelgesprek UBO-register

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Troelstrazaal
15:00 - 15:00

Financiën

[SPOED: E-MAILPROCEDURE] - Voorstel om Verantwoordingsdebat nog volgende week in te plannen zonder de minister-president

E-mailprocedure

Donderdag 23 mei

14:00 - 14:00

Financiën

Verantwoordingsonderzoek 2018 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen gesteld aan het kabinet)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Jaarverslag ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018 (IX)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Financieel Jaarverslag van het Rijk 2018

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Staat van de rijksverantwoording 2018 (vragen gesteld aan het kabinet)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Slotwet ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) over 2018

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Verantwoordingsonderzoek 2018 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Staat van de rijksverantwoording 2018 (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Rapport bij de Nationale Verklaring 2019 (vragen gesteld aan het kabinet)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Rapport bij de Nationale Verklaring 2019 (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer).

Inbreng feitelijke vragen

Maandag 27 mei

14:00 - 14:00

Financiën

Werkgroep kapitaalmarktunie

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

[E-MAILPROCEDURE] - Voorstel om af te zien van het houden van het op 3 juni geplande WGO inzake de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht (35 003) en de Wijzigingswet financiële markten 2019 (35 117)

E-mailprocedure

Woensdag 29 mei

09:45 - 11:15

Financiën

Besloten gesprek met delegatie uit de Bundestag (Finanzausschuss)

Gesprek
Klompezaal  (besloten)
11:15 - 11:45

Financiën

Voorbereidingsgroep EMU-conferentie

Vergadering
Klompezaal  (besloten)
14:00 - 16:30

Financiën

Belastingafdracht multinationals

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
14:00 - 14:00

Financiën

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (35 179)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Maandag 3 juni

13:00 - 15:00

Financiën

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd
15:30 - 17:30

Financiën

Wijzigingswet financiële markten 2019

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd

Dinsdag 4 juni

17:30 - 20:30

Financiën

Vernieuwde rulingpraktijk

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Woensdag 5 juni

10:00 - 13:00

Financiën

Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane (Verplaatst naar 2 juli 2019)

Algemeen overleg
15:15 - 15:30

Financiën

Voorbereidingsgroep werkbezoek aan Japan (Wttewaall van Stoetwegenzaal)

Vergadering
15:30 - 16:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
18:00 - 21:00

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Vrijdag 7 juni

14:00 - 14:00

Financiën

Vraagstelling wetenschappelijke factsheets Wet vliegbelasting en Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

E-mailprocedure

Dinsdag 11 juni

14:00 - 14:00

Financiën

Voorjaarsnota 2019

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota 2019)

Inbreng feitelijke vragen
16:00 - 17:00

Financiën

Algemene Rekenkamer over onderzoek naar datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst -- geannuleerd --

Technische briefing
Geannuleerd

Woensdag 12 juni

10:00 - 12:00

Financiën

Openbaar gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel

Gesprek
Thorbeckezaal
14:00 - 18:00

Financiën

Financiële markten

Algemeen overleg
Troelstrazaal
18:00 - 18:00

Financiën

Voorstel van de leden Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) over stukken m.b.t. de CAF-11-zaak

E-mailprocedure

Donderdag 13 juni

10:00 - 14:00

Financiën

Geld en schuld

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 14:00

Financiën

Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de aanbesteding van het produceren van munten en het afschaffen van beleggingsmunten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Vrijdag 14 juni

14:00 - 14:00

Financiën

Richting een oplossing voor ouders in de CAF 11-zaak (kinderopvangtoeslag)

Inbreng feitelijke vragen

Maandag 17 juni

16:00 - 18:00

Financiën

Accountability Hack Meetup

Vergadering
Rooksalon - Stadhouderskamer

Dinsdag 18 juni

13:00 - 14:00

Financiën

(Aanvullende) voorlichting van de Raad van State over het Stabiliteits- en Groeipact

Technische briefing
Klompezaal  (besloten)

Woensdag 19 juni

10:00 - 14:00

Financiën

Belastingdienst

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
15:30 - 16:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Donderdag 20 juni

12:30 - 13:30

Financiën

Voorbereidingsgroep rapporteurs toepassing artikel 3.1 CW 2016 (Oudkamer)

Vergadering
13:30 - 14:30

Financiën

Gesprek met deskundigen ter voorbereiding op het werkbezoek aan Japan

Gesprek
Troelstrazaal  (besloten)
13:30 - 15:00

Financiën

Gesprek met Eurocommissaris Moscovici (economische en financiële zaken, belastingen en douane) - wordt verplaatst

Gesprek

Dinsdag 25 juni

14:00 - 14:00

Financiën

Wet vliegbelasting

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:15 - 14:45

Financiën

Voorbereidingsgroep Werkafspraken informatievoorziening financiële sector (Oudkamer)

Vergadering

Woensdag 26 juni

11:30 - 12:15

Financiën

Algemene Rekenkamer over onderzoek naar forfaits als fiscaal instrument

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
12:15 - 13:00

Financiën

Algemene Rekenkamer over onderzoek naar fiscale stimulering elektrisch rijden

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
19:00 - 21:30

Financiën

Jaarverslag 2018 ministerie Financiën en Nationale Schuld en Slotwet 2018

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Donderdag 27 juni

09:30 - 13:30

Financiën

Fiscale beleidsagenda 2019

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Dinsdag 2 juli

13:15 - 14:00

Financiën

Delegatievergadering werkbezoek Japan (alleen voor delegatieleden)

Delegatievergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
14:00 - 14:00

Financiën

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:00

Financiën

BNC-fiche: Mededeling Fraudebestrijdingsstrategie

Inbreng schriftelijk overleg
18:00 - 21:00

Financiën

Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg

Woensdag 3 juli

09:15 - 10:15

Financiën

Gesprek met ambassadeur van Japan, over werkbezoek Japan (Oudkamer)

Delegatievergadering
10:15 - 13:15

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
12:00 - 12:00

Financiën

[e-mailprocedure] Voorstel van het lid Leijten tot verlenging van het AO stopzetten kinderopvangtoeslag

E-mailprocedure

Donderdag 4 juli

10:30 - 11:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
12:30 - 12:30

Financiën

[SPOED - e-mailprocedure] Voorstel van het lid Anne Mulder tot verlenging van het AO stopzetten kinderopvangtoeslag in verband met de stemmingen

E-mailprocedure
14:00 - 18:00

Financiën

Stopzetten kinderopvangtoeslag

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Zaterdag 6 juli

12:00 - 23:59

Financiën

Werkbezoek Japan

Werkbezoek
Tokio  (besloten)

Zondag 7 juli

00:01 - 23:59

Financiën

Werkbezoek Japan

Werkbezoek
Tokio  (besloten)

Maandag 8 juli

00:01 - 23:59

Financiën

Werkbezoek Japan

Werkbezoek
Tokio  (besloten)

Dinsdag 9 juli

00:01 - 23:59

Financiën

Werkbezoek Japan

Werkbezoek
Tokio  (besloten)
18:00 - 18:00

Financiën

Verzoek van de leden Omtzigt (CDA), Lodders (VVD) en Leijten (SP) voor een nog deze week te ontvangen brief over de omvang van het illegaal handelen van de Belastingdienst bij het bestrijden van toeslagenfraude

E-mailprocedure

Woensdag 10 juli

00:01 - 23:59

Financiën

Werkbezoek Japan

Werkbezoek
Tokio  (besloten)

Donderdag 11 juli

00:01 - 23:59

Financiën

Werkbezoek Japan

Werkbezoek
Tokio  (besloten)

Vrijdag 12 juli

00:01 - 23:59

Financiën

Werkbezoek Japan

Werkbezoek
Tokio  (besloten)

Zaterdag 13 juli

00:01 - 12:00

Financiën

Werkbezoek Japan

Werkbezoek
Tokio  (besloten)

Donderdag 18 juli

14:00 - 14:00

Financiën

Antwoorden op vragen commissie inzake ambtshalve toekenning kindgebonden budget

Inbreng schriftelijk overleg

Donderdag 25 juli

16:00 - 16:00

Financiën

[E-MAILPROCEDURE] - Voorstel van de leden Slootweg en Lodders tot inschakeling parlementair advocaat voor advies inzake heffing box 3

E-mailprocedure

Vrijdag 26 juli

14:00 - 14:00

Financiën

[E-MAILPROCEDURE] - Voorstel van de leden Omtzigt en Lodders voor aanvulling van de ADR-opdracht m.b.t. CAF-zaken

E-mailprocedure

Dinsdag 20 augustus

14:00 - 14:00

Financiën

Voorstel van CDA en CU om de president van DNB uit te nodigen voor een toelichting op het monetaire beleid van de ECB

E-mailprocedure

Donderdag 22 augustus

14:00 - 14:00

Financiën

Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:00

Financiën

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Maandag 26 augustus

10:00 - 11:00

Financiën

Voorbereidingsgroep onderzoek toepassing artikel 3.1 CW/voorbereiding ontbijtbijeenkomst (Oudkamer)

Vergadering

Donderdag 29 augustus

14:00 - 14:00

Financiën

Brief Algemene Rekenkamer - Fiscale stimulering van elektrische auto's (vragen aan de staatssecretaris)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Financiën

Rapport Algemene Rekenkamer - Forfaits in het belastingstelsel (vragen aan de staatssecretaris)

Inbreng schriftelijk overleg

Maandag 2 september

10:30 - 13:30

Financiën

Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Werkbezoek
Amsterdam  (besloten)
14:00 - 17:00

Financiën

Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)

Werkbezoek
Amsterdam  (besloten)

Woensdag 4 september

15:00 - 16:00

Financiën

Voorbereidingsgroep onderzoek toepassing artikel 3.1 CW/voorbereiding ontbijtbijeenkomst (Vondelingkamer)

Vergadering
18:30 - 21:30

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad (tijdstip herzien)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Donderdag 5 september

14:00 - 14:00

Financiën

Eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 Belastingdienst

Inbreng feitelijke vragen

Maandag 9 september

08:00 - 21:00

Financiën

Interparlementaire conferentie over de EMU

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Woensdag 11 september

09:00 - 10:00

Financiën

Onderbouwingsontbijt: "belofte maakt schuld - het belang van artikel 3.1 CW 2016 om de regering te controleren"

Gesprek
10:30 - 11:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
11:30 - 13:00

Financiën

Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking en Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Technische briefing
Geannuleerd
13:00 - 14:00

Financiën

Voorbereidingsgroep Accountability Hack (Schaepmankamer)

Vergadering

Donderdag 12 september

14:00 - 14:00

Financiën

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2018

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Rapport Algemene Rekenkamer "Datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst"

Inbreng schriftelijk overleg

Maandag 23 september

14:00 - 14:00

Financiën

Macro Economische Verkenning (MEV) 2020 van het Centraal Planbureau

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Miljoenennota) voor het jaar 2020

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Begroting Ministerie van Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Miljoenennota) voor het jaar 2020

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 16:00

Financiën

Openbaar gesprek met de president van De Nederlandsche Bank over het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank

Gesprek
Thorbeckezaal
16:15 - 17:45

Financiën

Rondetafelgesprek Oorzaken en gevolgen lage rentestand

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Dinsdag 24 september

16:30 - 19:30

Financiën

Effecten van het ECB-beleid

Algemeen overleg
Klompezaal

Woensdag 25 september

10:30 - 11:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:30 - 13:00

Financiën

Belastingplan 2020

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
14:00 - 18:00

Financiën

Belastingdienst

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Donderdag 26 september

13:30 - 15:00

Financiën

Implementatie ATAD2

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Maandag 30 september

09:00 - 23:59

Financiën

Artikel 13-conferentie, Europees Semester - Interparlementaire bijeenkomst Financiën

Werkbezoek
Helsinki  (besloten)
11:00 - 12:00

Financiën

Besloten technische briefing Raad van State over Septemberrapportage begrotingstoezicht 2019

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)

Dinsdag 1 oktober

00:01 - 23:00

Financiën

Artikel 13-conferentie, Europees Semester - Interparlementaire bijeenkomst Financiën

Werkbezoek
Helsinki  (besloten)
13:00 - 14:00

Financiën

Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer 'Inzicht in publiek geld’ (deel 2)

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
17:30 - 20:30

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg

Woensdag 2 oktober

14:00 - 14:00

Financiën

Aanpassing box 3 en letselschadevergoedingen

Inbreng schriftelijk overleg

Donderdag 3 oktober

14:00 - 14:00

Financiën

Verkenning markt voor groene financiering

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Financiën

Monitor exportkredietverzekeringen 2018

Inbreng schriftelijk overleg

Vrijdag 4 oktober

08:30 - 21:00

Financiën

Accountability Hack 2019 (Statenpassage)

Vergadering

Dinsdag 8 oktober

13:30 - 14:00

Financiën

Voorbereidingsgroep onderzoek toepassing artikel 3.1 CW (Oudkamer)

Vergadering

Woensdag 9 oktober

14:00 - 14:00

Financiën

Pakket Belastingplan 2020

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 15:00

Financiën

Openbare toelichting door de heer Alex Brenninkmeijer op het Jaarverslag 2018 van de Europese Rekenkamer

Technische briefing
Aletta Jacobszaal
14:00 - 14:00

Financiën

Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:00

Financiën

Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:00

Financiën

Beleidsdoorlichting artikel 12 schatkistbankieren en betalingsverkeer Rijk

Inbreng feitelijke vragen
16:15 - 19:00

Financiën

Seminar houdbaarheid overheidsuitgaven

Technische briefing

Woensdag 16 oktober

10:30 - 12:30

Financiën

IMF

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:30 - 16:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Donderdag 17 oktober

14:30 - 16:00

Financiën

Het lid Leijten (SP) ontvangt in het kader van een bijzondere procedure auteur Anand Giridharadas inzake de verdeling van armoede en rijkdom, belastingontwijking en de rol van de politiek

Bijzondere procedure
Thorbeckezaal

Maandag 28 oktober

11:00 - 19:00

Financiën

Pakket Belastingplan 2020

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Donderdag 31 oktober

13:00 - 14:00

Financiën

Gesprek met de Tijdelijke Commissie Integriteit Belastingdienst

Gesprek

Maandag 4 november

11:00 - 23:00

Financiën

Pakket Belastingplan 2020

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Woensdag 6 november

10:15 - 13:15

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
13:30 - 14:30

Financiën

Kabinetsappreciatie van de Voorlichting Raad van State en Communicatie Europese Commissie inzake de verdieping van de EMU

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
15:30 - 16:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Donderdag 14 november

10:15 - 12:15

Financiën

Toekomst van de Volksbank

Algemeen overleg
Klompezaal

Dinsdag 19 november

17:30 - 19:00

Financiën

Periodiek overleg bij de Algemene Rekenkamer (bij de Rekenkamer)

Gesprek

Woensdag 20 november

15:30 - 16:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Donderdag 21 november

10:15 - 13:15

Financiën

Staatsdeelnemingen

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Woensdag 27 november

13:30 - 16:30

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg

Woensdag 4 december

10:30 - 11:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Woensdag 18 december

10:00 - 13:00

Financiën

Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
15:30 - 16:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Woensdag 15 januari

10:15 - 13:15

Financiën

Financiële markten

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen