Dinsdag 21 januari

16:30 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Woensdag 22 januari

13:00 - 14:00

Economische Zaken en Klimaat

PBL - Conceptadviezen CO2-reducerende opties

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Donderdag 23 januari

13:30 - 16:30

Economische Zaken en Klimaat

Toerisme

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 16:00

Economische Zaken en Klimaat

[E-MAILPROCEDURE] Aanmelding wetsvoorstel wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en Warmtewet (TK 35292) als hamerstuk

E-mailprocedure

Vrijdag 24 januari

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Raad voor Concurrentievermogen (informeel) 3 en 4 februari 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 28 januari

13:45 - 14:00

Economische Zaken en Klimaat

WISE - Petitie 'stukje Hemweg'

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

Woensdag 29 januari

tot 17:00

Economische Zaken en Klimaat

[E-MAILPROCEDURE] Onderzoek Technopolis naar publieke geoormerkte investeringen in sleuteltechnologieën (TK 33009-72) agenderen voor AO Kunstmatige Intelligentie en Sleuteltechnologieën

E-mailprocedure

Donderdag 30 januari

13:00 - 17:00

Economische Zaken en Klimaat

Digitalisering (verplaatst naar 11 maart 2020)

Algemeen overleg

Dinsdag 4 februari

16:30 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Woensdag 5 februari

12:00 - 13:00

Economische Zaken en Klimaat

Sail to the COP - Rapport 'Change course towards fair and sustainable travel for all'

Gesprek
Troelstrazaal
14:00 - 17:00

Economische Zaken en Klimaat

Innovatie

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Donderdag 6 februari

10:00 - 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouw/Groningen

Algemeen overleg
Troelstrazaal
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Start Invest-NL (TK 35123-34)

Inbreng schriftelijk overleg
13:30 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouw/Groningen (verplaatst naar 10.00-14.00 uur)

Algemeen overleg

Woensdag 12 februari

13:00 - 17:00

Economische Zaken en Klimaat

Klimaat en energie

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Donderdag 13 februari

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van de onderdelen van richtlijn (EU) 2018/1972 die betrekking hebben op toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen, het overstappen van telecomaanbieder en het vorderen van inlichtingen ten behoeve van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken (TK 35368)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Maandag 17 februari

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) 27 en 28 februari 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 18 februari

16:30 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Woensdag 19 februari

10:30 - 12:30

Economische Zaken en Klimaat

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) 27 en 28 februari 2020 (omgezet in een schriftelijk overleg op 17 februari 2020)

Algemeen overleg

Donderdag 20 februari

10:00 - 11:00

Economische Zaken en Klimaat

Strategisch Actieplan voor Artificiële intelligentie

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal
11:00 - 13:00

Economische Zaken en Klimaat

Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
13:00 - 14:00

Economische Zaken en Klimaat

CE Delft en ACM - rendementsmonitor warmteleveranciers 2017 en 2018

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
16:15 - 17:15

Economische Zaken en Klimaat

Besloten technische briefing in het kader van het addendum op het Akkoord op hoofdlijnen

Technische briefing
Klompezaal  (besloten)
tot 17:00

Economische Zaken en Klimaat

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel tot het samenvoegen van het AO Marktwerking en mededinging en het AO Post

E-mailprocedure

Woensdag 26 februari

tot 14:00

Economische Zaken en Klimaat

[E-MAILPROCEDURE] Aanleveren inbreng fracties subsidiariteitstoets EU-voorstel Just Transition Fund

E-mailprocedure

Dinsdag 3 maart

13:00 - 13:15

Economische Zaken en Klimaat

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal  (besloten)

Donderdag 5 maart

13:30 - 14:30

Economische Zaken en Klimaat

AWTI-advies 'Krachtiger kiezen voor sleuteltechnologieën'- tot nader order uitgesteld

Technische briefing
Geannuleerd

Dinsdag 10 maart

16:30 - 18:30

Economische Zaken en Klimaat

Besloten algemeen overleg in het kader van het addendum bij het Akkoord op Hoofdlijnen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal  (besloten)
16:30 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering (verplaatst naar 11 maart)

Procedurevergadering

Woensdag 11 maart

15:00 - 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering (verplaatst naar 12 maart)

Procedurevergadering
16:00 - 20:00

Economische Zaken en Klimaat

Digitalisering

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Donderdag 12 maart

10:00 - 11:00

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:00 - 12:00

Economische Zaken en Klimaat

De heer Chad Frischmann - Drawdown Europe

Gesprek
Suze Groenewegzaal
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise) (TK 35392)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Raad voor Concurrentievermogen (informeel) 19 en 20 maart 2020

Inbreng schriftelijk overleg
13:15 - 14:00

Economische Zaken en Klimaat

AWTI-advies 'Krachtiger kiezen voor sleuteltechnologieën'

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 17:00

Economische Zaken en Klimaat

Kunstmatige Intelligentie en sleuteltechnologieën

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Maandag 16 maart

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Omzetten AO Mijnbouw/Groningen op 18 maart 2020 in een SO

E-mailprocedure
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Uitstel activiteiten commissie EZK tot en met 31 maart 2020

E-mailprocedure

Woensdag 18 maart

10:00 - 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouw/Groningen (is omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouw/Groningen

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Omzetting algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en algemeen overleg Klimaat en energie in schriftelijk overleg

E-mailprocedure

Donderdag 19 maart

11:00 - 13:00

Economische Zaken en Klimaat

Gesprek met vicevoorzitter Timmermans van de Europese Commissie over de Europese Green Deal (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Gesprek
14:00 - 15:30

Economische Zaken en Klimaat

Economische gevolgen van het coronavirus (geannuleerd nav maatregelen coronavirus)

Technische briefing
Geannuleerd

Maandag 23 maart

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)(35413)

Inbreng feitelijke vragen

Dinsdag 24 maart

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Oprichting van regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Utrecht en Flevoland

Inbreng schriftelijk overleg
16:30 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering (tot nader order uitgesteld nav maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering

Vrijdag 27 maart

10:30 - 16:30

Economische Zaken en Klimaat

Groningen (tot nader order uitgesteld nav maatregelen coronavirus)

Werkbezoek
Groningen  (besloten)

Woensdag 1 april

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Bedrijfslevenbeleid

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00

Economische Zaken en Klimaat

Bedrijfslevenbeleid (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg

Donderdag 2 april

tot 10:00

Economische Zaken en Klimaat

Verzoek van het lid Van der Lee inzake het omzetten van het rondetafelgesprek SDE++ in een uitvraag van position papers aan betrokkenen

E-mailprocedure
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Klimaat en energie

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (uitvoering van Verordening (EU) 2017/1369 inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13:30 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Klimaat en energie (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg

Maandag 6 april

13:30 - 14:30

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering

Dinsdag 7 april

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Omzetten AO Mijnbouw/Groningen op 15 april 2020 in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
tot 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Vaststellen lijst opstellers position papers SDE++

E-mailprocedure
tot 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Verzoek van het lid Mulder inzake uitvraag position papers en inbreng feitelijke vragen Kabinetsvisie Waterstof en Routekaart Groen Gas

E-mailprocedure
tot 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Behandeling van wetvoorstel Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (35153)

E-mailprocedure
16:30 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering (geannuleerd nav maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Dinsdag 14 april

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Vaststellen lijst opstellers position papers kabinetsvisie waterstof en routekaart groen gas

E-mailprocedure

Woensdag 15 april

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouw/Groningen

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Wetgingsoverleg over het wetsvoorstel Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (Kamerstuk 35153) op maandag 20 april van 10.00 tot uiterlijk 13.00 uur

E-mailprocedure
13:00 - 17:00

Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouw/Groningen (omgezet naar schriftelijk overleg)

Algemeen overleg

Donderdag 16 april

tot 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Voorstel inbrengdatum feitelijke vragen ten behoeve van het verslag inzake de tweede suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzake Noodpakket banen en economie (35438)

E-mailprocedure

Vrijdag 17 april

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Energieraad (informeel) dd 28 april 2020 (videoconference).

Inbreng schriftelijk overleg
tot 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Voorstel van het lid Moorlag om de bewindspersonen EZK een brief te vragen over de wijze waarop en de mate waarin de regering de economie op een verantwoorde wijze op gang denkt te brengen

E-mailprocedure
tot 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Voorstel inbrengdatum Voorstel van wet houdende wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit (35435)

E-mailprocedure

Maandag 20 april

10:00 - 13:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie) (Kamerstuk 35153)

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Toerisme Raad (informeel) dd 27 april 2020 (videoconference)

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 21 april

tot 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35438)

Inbreng feitelijke vragen
16:30 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering (geannuleerd nav maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Woensdag 22 april

tot 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Verzoek van het lid Sienot om een inbreng feitelijke vragen over de brief Klimaatneutrale energiescenario's 2050 (Kamerstuk 32813, nr. 493)

E-mailprocedure

Donderdag 23 april

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Voorstel wetgevingsoverleg (WGO) over de tweede incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzake Noodpakket banen en economie (Kamerstuk 35438)

E-mailprocedure
tot 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Voorhangprocedure verlenging Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties (GO)

E-mailprocedure

Vrijdag 24 april

tot 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Verzoek van het lid Sienot inzake uitvraag position papers effecten coronacrisis op energietransitie en reactie minister EZK

E-mailprocedure
tot 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Verzoek van het lid Agnes Mulder inzake inplannen notaoverleg Mijnbouw/Groningen, Klimaat en Energie en videogesprek dhr. Timmermans

E-mailprocedure

Dinsdag 28 april

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Verzoek van het lid Nijboer voorhang van twee weken voor nieuwe beleidsregels versterking in Groningen

E-mailprocedure
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Voorstel schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie Witboek kunstmatige intelligentie

E-mailprocedure
tot 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Datumvoorstel wetgevingsoverleg over de tweede incidentele suppletoire begroting EZK Noodpakket banen en economie (35438)

E-mailprocedure

Donderdag 30 april

tot 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Vaststellen lijst van opstellers van position papers over de effecten van de coronacrisis op de energietransitie

E-mailprocedure

Vrijdag 1 mei

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Schriftelijk overleg voeren op 4 mei 2020 over de informele Telecomraad op 5 mei 2020

E-mailprocedure

Maandag 4 mei

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Geannoteerde agenda informele Telecomraad 5 mei 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Vrijdag 8 mei

tot 10:00

Economische Zaken en Klimaat

Voorstel inbrengdatum feitelijke vragen over de 3e ISB EZK inzake banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC en de behandeling daarvan in het wetgevingsoverleg op 18 mei 2020

E-mailprocedure
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Voorstel inbrengdatum schriftelijk overleg over een extra ingelaste informele Raad voor Concurrentievermogen (deel interne markt en industrie) op 15 mei 2020

E-mailprocedure

Maandag 11 mei

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Herzien voorstel datum notaoverleg Mijnbouw/Groningen

E-mailprocedure
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Data notaoverleg Mijnbouw/Groningen en notaoverleg Klimaat en energie

E-mailprocedure
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Voorstel inbrengdatum voor het verslag inzake de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 (Kamerstuk 35449)

E-mailprocedure
tot 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC) (35451)

Inbreng feitelijke vragen

Dinsdag 12 mei

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Raad voor Concurrentievermogen (deel interne markt en industrie, informeel) op 15 mei 2020 (videoconference)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Kabinetsappreciatie Witboek over kunstmatige intelligentie

Inbreng schriftelijk overleg

Woensdag 13 mei

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Datumvoorstel wetgevingsoverleg over de Wet Franchise (35392) op maandag 22 juni 2020

E-mailprocedure

Donderdag 14 mei

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Kabinetsvisie waterstof en Routekaart Groen Gas

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen (35421)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers (35423)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Vrijdag 15 mei

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Brief Klimaatneutrale energiescenario's 2050

Inbreng feitelijke vragen

Maandag 18 mei

10:00 - 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Tweede en derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
16:15 - 16:30

Economische Zaken en Klimaat

Constituerende vergadering

Constituerende vergadering
Thorbeckezaal
16:30 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Dinsdag 19 mei

tot 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19) (Kamerstuk 35449)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16:30 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering (verplaatst naar 18 mei 2020)

Procedurevergadering

Woensdag 20 mei

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit (35435)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Schriftelijk overleg over een extra informele Raad voor Concurrentievermogen (Onderzoek/Ruimte)

E-mailprocedure
16:00 - 18:00

Economische Zaken en Klimaat

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) 27 en 28 mei 2020 (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Maandag 25 mei

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Raad voor Concurrentievermogen (informeel) 29 mei 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Woensdag 27 mei

13:00 - 18:00

Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouw/Groningen

Notaoverleg
Troelstrazaal

Donderdag 28 mei

tot 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat door Algemene Rekenkamer - vragen aan de regering

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat door Algemene Rekenkamer - vragen aan de Algemene Rekenkamer

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2019

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2019

Inbreng feitelijke vragen

Vrijdag 29 mei

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Telecomraad (formeel) op 5 juni 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 2 juni

tot 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
16:00 - 18:00

Economische Zaken en Klimaat

Gesprek met vicevoorzitter Timmermans van de Europese Commissie over de Europese Green Deal (geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd
16:30 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering (verplaatst naar 3 juni 2020)

Procedurevergadering

Woensdag 3 juni

10:00 - 11:00

Economische Zaken en Klimaat

Verantwoordingsonderzoek EZK 2019 Algemene Rekenkamer (videoconferentie)

Technische briefing
Tilanuskamer  (besloten)
12:30 - 13:30

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering (via videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Donderdag 4 juni

tot 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Vierde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0

Inbreng feitelijke vragen

Vrijdag 5 juni

tot 10:00

Economische Zaken en Klimaat

Verzoek lid Beckerman toezending Wetsvoorstel Versterking Groningen

E-mailprocedure
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Energieraad (formeel) op 15 juni 2020

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de extra informele Raad voor Concurrentievermogen op 12 juni 2020

E-mailprocedure

Dinsdag 9 juni

tot 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (verplaatst naar 2 juni 2020)

Inbreng feitelijke vragen

Woensdag 10 juni

10:00 - 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Klimaat en energie

Notaoverleg
Oude zaal

Donderdag 11 juni

10:00 - 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Gesprek met vicevoorzitter Timmermans van de Europese Commissie over de Europese Green Deal (via videoverbinding)

Technische briefing
Troelstrazaal
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19) (35479)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
15:00 - 18:00

Economische Zaken en Klimaat

Telecommunicatie

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Dinsdag 16 juni

17:00 - 18:00

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering (videoconferentie) (gewijzigd aanvangstijdstip)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Donderdag 18 juni

17:00 - 18:00

Economische Zaken en Klimaat

Besloten technische briefing in het kader van de onderhandelingen met Shell en ExxonMobil

Technische briefing
Thorbeckezaal  (besloten)

Vrijdag 19 juni

tot 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Verzoek aanbieding petitie bewonersgroepen gaswinning 'kleine velden' (nieuwe datum)

E-mailprocedure

Maandag 22 juni

10:00 - 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise) (Kamerstuk 35392) (geannuleerd; omgezet in een plenair debat op 9 juni 2020)

Wetgevingsoverleg

Woensdag 24 juni

09:00 - 09:15

Economische Zaken en Klimaat

Bewonersgroepen gaswinning 'kleine velden' (videoverbinding)

Petitie
Vondelingkamer
09:30 - 13:30

Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouw/Groningen

Algemeen overleg
Oude zaal
16:00 - 17:00

Economische Zaken en Klimaat

TNO 'Scenario’s voor een klimaatneutraal energiesysteem - Slimme combinaties van energie-opties leiden tot duurzame en betaalbare energiehuishouding' (videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer

Donderdag 25 juni

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek)(35462)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Mededingingswet en de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt (PbEU 2019, L 11)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Behandeling Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19 (Kamerstuk 35479)

E-mailprocedure

Maandag 29 juni

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Behandeling Vierde ISB EZK inzake noodpakket banen en economie 2.0

E-mailprocedure

Dinsdag 30 juni

17:15 - 18:15

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering (videoverbinding, gewijzigd aanvangstijdstip)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Donderdag 2 juli

13:00 - 17:00

Economische Zaken en Klimaat

Klimaat en energie

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Dinsdag 7 juli

14:00 - 15:00

Economische Zaken en Klimaat

Voorbereidingsgroep tijdelijke commissie gaswinning Groningen

Vergadering
Videoconferentie (Pexip)  (besloten)

Donderdag 9 juli

tot 10:00

Economische Zaken en Klimaat

Verzoek lid Dik-Faber om een reactie van de minister op de brief van de Waddenvereniging over gaswinning (ingetrokken)

E-mailprocedure
Geannuleerd
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Raad voor Concurrentievermogen (informeel) op 21 juli 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Donderdag 16 juli

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Regeling Subsidie financiering Vaste Lasten MKB COVID-19

Inbreng schriftelijk overleg

Vrijdag 17 juli

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Voorstel besloten technische briefing over amvb Veiligheid en integriteit telecommunicatie en 5G

E-mailprocedure

Donderdag 13 augustus

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Regels omtrent de uitvoering van Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Vrijdag 21 augustus

10:00 - 11:00

Economische Zaken en Klimaat

Voorbereidingsgroep tijdelijke commissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Videoconferentie (Pexip)  (besloten)

Maandag 24 augustus

tot 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Voorstel instelling tijdelijke commissie aardgaswinning Groningen

E-mailprocedure

Donderdag 27 augustus

tot 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Voorstel schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie inzake het Witboek over buitenlandse subsidies op de interne markt

E-mailprocedure

Donderdag 3 september

11:30 - 12:30

Economische Zaken en Klimaat

Besluit Veiligheid en integriteit telecommunicatie en 5G

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
tot 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Verzoek lid Beckerman toezending informatie voorafgaand aan het AO Mijnbouw/Groningen

E-mailprocedure

Maandag 7 september

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) 18 september 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 8 september

16:30 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Woensdag 9 september

10:00 - 13:00

Economische Zaken en Klimaat

Toerisme

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Donderdag 10 september

10:00 - 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouw/Groningen

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Vrijdag 11 september

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Kabinetsappreciatie inzake het Witboek over buitenlandse subsidies op de interne markt

Inbreng schriftelijk overleg

Vrijdag 18 september

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) 29 september 2020

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Toerisme Raad 28 september 2020 (videoconferentie)

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 22 september

13:45 - 14:00

Economische Zaken en Klimaat

ReisAdviseurs Nederland "Help de reisbranche overleven"

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
16:30 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Woensdag 23 september

10:15 - 12:15

Economische Zaken en Klimaat

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) 24 en 25 september 2020 (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Donderdag 24 september

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake het Steun- en herstelpakket)

Inbreng feitelijke vragen
13:00 - 17:00

Economische Zaken en Klimaat

Klimaat en energie (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg

Vrijdag 25 september

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Energieraad (informeel) 5 en 6 oktober 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Donderdag 1 oktober

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden (35522)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte) (35531)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Vrijdag 2 oktober

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Telecomraad/digitaal (informeel) 14 en 15 oktober 2020.

Inbreng schriftelijk overleg

Maandag 5 oktober

14:00 - 18:15

Economische Zaken en Klimaat

Chairpersons' conference on "The European Green Deal and CAP" (videoconferentie)

Gesprek
Vondelingkamer  (besloten)

Dinsdag 6 oktober

16:30 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Troelstrazaal
18:00 - 19:00

Economische Zaken en Klimaat

Algemene Rekenkamer - Aandachtspunten bij de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021

Technische briefing
Troelstrazaal  (besloten)

Donderdag 8 oktober

10:00 - 13:00

Economische Zaken en Klimaat

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021

Inbreng feitelijke vragen

Vrijdag 9 oktober

tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Raad voor Concurrentievermogen (informeel) 22 en 23 oktober 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 13 oktober

16:30 - 19:30

Economische Zaken en Klimaat

Bedrijfslevenbeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Woensdag 14 oktober

10:00 - 13:30

Economische Zaken en Klimaat

Biomassa

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
17:30 - 19:00

Economische Zaken en Klimaat

Gesprek met vicevoorzitter Timmermans van de Europese Commissie over het ophogen van de EU-brede 2030 doelstelling voor Nederland (via videoverbinding)

Gesprek
Troelstrazaal

Donderdag 15 oktober

10:00 - 12:30

Economische Zaken en Klimaat

Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Oude zaal
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Initiatiefnota van het lid Sienot over “De ruggengraat voor goedkope en schone stroom, het elektriciteitsnet van de toekomst” (35563)

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 27 oktober

16:30 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Oude zaal

Woensdag 28 oktober

15:00 - 19:00

Economische Zaken en Klimaat

Klimaat en energie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Donderdag 29 oktober

10:00 - 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouw/Groningen

Algemeen overleg
Oude zaal

Dinsdag 10 november

16:30 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering

Procedurevergadering

Woensdag 11 november

10:00 - 13:00

Economische Zaken en Klimaat

Techniekpact

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Dinsdag 17 november

17:30 - 19:30

Economische Zaken en Klimaat

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) 26 en 27 november 2020

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Woensdag 18 november

10:00 - 13:00

Economische Zaken en Klimaat

Regeldruk

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Dinsdag 24 november

16:30 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering

Procedurevergadering
K 401

Woensdag 25 november

10:00 - 13:00

Economische Zaken en Klimaat

Post

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Donderdag 26 november

14:00 - 18:00

Economische Zaken en Klimaat

Klimaat en energie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Dinsdag 1 december

16:30 - 19:30

Economische Zaken en Klimaat

Marktwerking en mededinging

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Woensdag 2 december

15:00 - 17:00

Economische Zaken en Klimaat

Telecomraad (formeel) 7 december 2020

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Dinsdag 8 december

16:30 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tilanuskamer
16:30 - 18:30

Economische Zaken en Klimaat

Energieraad 14 december 2020

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Donderdag 10 december

14:00 - 17:00

Economische Zaken en Klimaat

Innovatie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Dinsdag 15 december

16:30 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Woensdag 16 december

10:00 - 13:00

Economische Zaken en Klimaat

Ruimtevaart

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 - 18:00

Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouw/Groningen

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Periode

tot Toepassen
Filters wissen