21 september 2017

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

18:00 - 18:00

E-mailprocedure

Verzoek van het lid Keijzer (CDA) om een WGO te houden op 26 september 2017 inzake wetsvoorstel eigen risico

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

22 september 2017

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

15:00 - 15:00

E-mailprocedure

SPOED: Procedurevoorstel behandeling nog in te dienen wetsvoorstel eigen risico in de zorg

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

25 september 2017

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

13:45 - 13:45

E-mailprocedure

Voorstel uitbrengen blanco verslag Voorstel van wet inzake het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018 (34792)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

17:00 - 23:00

Wetgevingsoverleg

Wetsvoorstel Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018 (34792)

naar deze agenda


Openbaar

26 september 2017

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

13:30 - 13:45

Petitie

Actiegroep "TerGooi Blaricum moet open blijven"

naar deze agenda

Petitie Statenpassage
Openbaar

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

16:30 - 17:30

Gesprek

NL-Sportraad over werkprogramma 'Uit de startblokken' en kennismaking (tot nader order uitgesteld i.v.m. plenaire overlap)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 31-10-2017

27 september 2017

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS (verplaatst naar 28 september i.v.m. plenaire overlap)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 28-09-2017

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

11:30 - 12:30

Technische briefing

Technische briefing door de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) (tot nader order uitgesteld i.v.m. plenaire overlap)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 25-10-2017

28 september 2017

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

10:30 - 11:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

15:00 - 16:00

Technische briefing

Technische briefing Geneesmiddelenprijzen door het Zorginstituut Nederland (ZiN)

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

16:00 - 17:00

Technische briefing

Technische briefing Geneesmiddelenprijzen door het ministerie van VWS

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

2 oktober 2017

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

10:00 - 15:00

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Farmaceutische industrie

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

4 oktober 2017

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 - 34775-XVI

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

9 oktober 2017

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

14:30 - 17:30

Werkbezoek

Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) (tot nader order uitgesteld)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 12-02-2018

11 oktober 2017

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

meer commissievergaderingen